Huszonöt éve, 1996-ban alakult meg a sakkszakkör

Új arcok, új eredmények a sakkversenyeken

A Horváth József vezette sakkszakkör már negyedszázada nyújt lehetőséget kisgyermekkortól a sakkjáték elsajátítására és a versenyzésre, egyénileg és csapatban egyaránt. Az általános iskola elvégzése után többen középiskolásként, majd egyetemistaként és azt követően is folytatják a játékot és a versenyzést.

Kéthelyi Egyéni Sakkverseny résztvevői 2017-ben

A szakkörvezető és a sakkozó gyerekek kitartó munkája eredményeként a 2010-es évek közepére a magyar sakkélet jelentős műhelyévé vált a szakkör. Sakkozói a megyei és országos sakk diákolimpiákon, egyéni és csapatbajnokságokon, sőt nemzetközi (ifjúsági világbajnokság) versenyeken elért eredményeikkel megyei és országos hírnevet szereztek településünknek a sport világában. Volt olyan év, amikor a megye határain kívülről 12-15 versenyző tért haza éremmel. Itt most nem vállalkozunk az eredmények ismertetésére, mert Horváth József a Kéthelyen újság hasábjain rendszeresen beszámol a helyezésekről, díjakról. A lap tavalyi hármas számában, a vele készült interjúban (2020. évi III. szám) olvashatunk a szakköri tevékenységéről és a legeredményesebb versenyzőkről is.

Horváth József folyamatos és eredményes munkáját a helyi fiatalok edzésében, versenyeztetésében, versenyek szervezésében, lebonyolításában két évtized után 2016-ban Kéthely község polgármestere díszoklevéllel ismerte el. A Magyar Sakkszövetség Elnöksége pedig Magyar Sakkozásért Díjban részesítette 2017-ben. A 25 éves jubileum alkalmából a települési értéktár bizottság Lőrincz László és más kéthelyi lakosok javaslatára a szakkör tevékenységét és eredményeit augusztus 23-i ülésén felvette a Kéthelyi Települési Értéktárba. A községi honlapon, https://kethely.hu/kethelyi-telepulesi-ertektar/helyi-ertekek-gyujtemenye/ olvasható a szakkör tevékenységének és eredményeinek ismertetése.

Az évforduló alkalmából köszöntjük a szakkör vezetőjét és valamennyi egykori és jelenlegi szakköri tagot. Gratulálunk, a jövőben is kiváló versenyeredményeket kívánunk!

S. M. Egyéni Sakk Diákolimpia Császár Anett I. hely 2020-ban Országos Egyéni Sakk Diákolimpia Takács András I. hely 2019-ben
Balla Mária