Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum

Legújabb szám
·Le a cipőkkel! Elkészült!
·Aranysakál és róka “létük” csúcspontján
·Németh István nyomdokain
·Megújul a szőlőhegyi kápolna
·Önkormányzati hírek
·Huszonöt éve, 1996-ban alakult meg a sakkszakkör
·Hírek a Települési Értéktár tájáról
·Az újrakezdés sokszor a legjobb döntés az életben
·Annus néni 95 éves
·Sakkhírek
·Nyári táborok az általános iskolában - Hasznos ismeretek
·Kalandozó tábor – két turnusban
·Német nyelvi tábor
·Léna virágoskertje és ami mögötte van…
·Egy fiatal fotós Kéthely értékeinek nyomában

Kéthelytől Washingtonig

Köszöntjük a 85 éves Dr. Kasza Lajos állatorvost

„Kéthelyig alapjában véve csak készültem az életre. Itt lettem a társadalom szerves része, melynek formálásában szerepem lett.”- írja Dr. Kasza Lajos Budapesttől Washingtonig című életrajzi könyvében, visszaemlékezve pályakezdésére. Azóta éppen hatvan év telt el, s az akkor 25 éves fiatal állatorvos ma 85 éves, Karmacs díszpolgára, az Amerikai Egyesült Államok kormányának nyugalmazott patológusa, az Egyetemi Tantestületek Tagja. Jelentős tudományos pályát tudhat maga mögött. Hazájától ugyan távol él, de magyarságát büszkeséggel megőrizte és ápolta.

Kasza Lajos 1920-ban született Karmacson, a Keszthelyhez közeli, szépfekvésű zalai faluban. Édesapja a falu kántortanítója volt. A középiskolát Keszthelyen a premontrei gimnáziumban végezte. Bár nagyon kedvelte az irodalmat is, kedves magyartanára Dr. Péczeli László bíztatta az írásra, az írói pályára, ő azonban az állatorvosi tanulmányokat választotta. 1944. szeptember 15-én vehette át az állatorvosi doktori diplomát Budapesten. Ugyanott kapott tanársegédi állást. Az egyetemnek azonban a front közeledte miatt még novemberben Bécsbe kellett költöznie, s ő is a kitelepített intézménnyel tartott. A háború után éppen nyugatra távozása miatt tisztáznia kellett magát. Bár igazolták, de politikai jogait öt évre felfüggesztették. Úgy döntött, hogy ilyen helyzetben lemond az egyetemi állásáról, s új munka után néz.

Az állatorvosi gyakorlatot Kéthelyen kezdte és itt is fejezte be, mert később tudományos kutató, egyetemi oktató és kormányzati alkalmazott lett. 1945-ben pályázta meg a kéthelyi körállatorvosi állást. Volt gazdagabb körzet is, ahova mehetett volna, azonban Kéthely esett legközelebb Karmacshoz, a szülőfaluhoz, ezért döntött községünk mellett. Körzetéhez tartozott Kéthelyen kívül; Balatonkeresztúr, Balatonmária, Balatonújlak és Somogyszentpál.

A mai iskolaépület helyén állt zárda, s vele szemben, ahol most a Fővárosi Szociális Otthon egyik épületegyüttese van, Hunyady gróf jószágkormányzójának lakása. Először annak udvarában álló vendégházban kapott szállást, s az apácazárdában kosztot, majd utóbb beköltözött az utcafronton álló épületbe. Az apácarend feloszlatása után kedves házvezetőnője lett az egyik apáca, akit ő Boriska néniként említ, nagy szeretettel visszaemlékezéseiben.

Az állatorvosi munka sokrétű és állandó készenlétet követel, a járványok sem voltak ritkák abban az időben: például a baromfipestis, száj- és körömfájás, amelynek a leküzdése és terjedésének megakadályozása nehéz szakmai feladat volt. Mégis nagyobb veszteségek nélkül sikerült megfékeznie egy ilyen száj- és körömfájás járványt a Nagyberki Állami Gazdaság sáripusztai szarvasmarha-telepén. Eleinte a gazdák lovaskocsiján - de ez túl lassú közlekedési eszköznek bizonyult -, kerékpáron, majd motorbiciklin, aztán már a saját autóján járta az állatorvosi körzetét, hogy minél előbb a beteg állatok segítségére legyen.

Az állatorvosi munkája mellett aktívan részt vett a község közéletében is, tagja volt a képviselőtestületnek, a szabadművelődési tanácsnak és az 1948-ban felállított könyvtár-bizottságnak. Ő maga és mások is, például volt gazdatisztek tartottak télen esti tanfolyamokon gazdasági tárgyú előadásokat, amelyek iránt mindig nagy volt az érdeklődés. Ő javasolta, és el is járt az illetékes minisztériumban1948-ban az ügyben, hogy hozzanak létre egy gazdasági szakiskolát a község középpontjában üresen álló Hunyady-kastélyban. Az iskola végül politikai okok miatt sajnos mégsem jöhetett létre, pedig már minden készen állt a kezdésre: a gazdálkodásra alkalmas terület, a tanárok is leköltöztek Kéthelyre, harminc hely volt bentlakás céljára biztosítva. A sportéletben is részt vett. Megválasztották a helyi Törekvés Labdarúgócsapat kapitányának. A helyi kulturális élet egyik vezetője, bálok és műkedvelő előadások szervezője.

Ő látta el a Balatonnagybereki Állami Gazdaság sáripusztai tehenészetének állatorvosi teendőit is szerződéses állatorvosként. Egy idő után az a mód, és azok az állapotok, amelyek ott uralkodtak – s ezen ő változtatni nem tudott –, és más kedvezőtlen jelenségek, arra a döntésre kényszerítették, hogy felhagyjon az állatorvosi praxissal. Mindig vonzódott a kutatómunkához, ezért 1952-ben Budapesten az Országos Állategészségügyi Intézetben vállalt állást. Ott a parazitológián kezdett dolgozni.

1956-ban szerepet vállalt a forradalomban, munkahelyén a forradalmi bizottság elnöke volt, s tagja lett az országos tudományos intézetek forradalmi bizottságának is.

1956. november 20-án elhagyta Magyarországot, s december 16-án már megérkezett New Yorkba. Távollétében öt év fegyházra ítélték.
Clevelandban apja testvérének családja fogadta be először, de nem sokáig volt a támogatásukra szüksége, mert hamarosan elhelyezkedett, egy magyar állatorvos, Dr. Kovács Artúr állatkórházában. Jóllehet a praktizáló állatorvosok jóval magasabb jövedelemre tehettek szert Amerikában, mint a kutatók, mivel őt az akadémiai (tudományos) szféra vonzotta, hamarosan elfogadta a városi kórház bakteriológiai osztályán felajánlott technikusi állást. Majd tudományos érdeklődése és előrehaladása érdekében nemsokára egy féléves tréning-program ajánlatot fogadott el, ezt követően meghívták Ohio állam fővárosába, Columbusba az Állami Egyetem Állatorvosi Kara mikrobiológai osztályára. Itt, 1960-ban megszerezte a továbblépéshez szükséges mester fokozatot, amely lehetőséget adott a következő, a PhD fokozat megszerzésére is. Erre azonban később, 1969-ben Londonban került sor. Nálunk ez a tudományos fokozat csak a rendszerváltás után nyert teret, s ma már itt is a tudományos pálya és karrier előfeltétele. A mester fokozat megszerzése után ugyancsak a columbusi egyetemen a fertőző betegségek kutatási osztályának igazgatója lett.

Tudományos munkássága is egyre inkább kibontakozott. Nevéhez fűződik például annak a vírusnak az elsőkénti izolálása, amely a sertéseknél hasonló bénulást okoz, mint az embernél a járványos gyermekbénulás. A sertéshimlő vírusát ugyancsak ő különítette el. Ezt a vírust róla nevezték el (Swine pox virus strain Kasza). Később más vírusokat is sikerült izolálnia, összesen tizenkettőt. Tudományos eredményeit publikálta is a legrangosabb szakfolyóiratokban (több mint száz cikket), de egyetemi tankönyv írásában is részt vett. A WHO, az ENSZ szakosított egészségügyi szervezete felkérte az állati eredetű vírusok rendszerezésével, osztályozásával foglalkozó munkabizottságába. Kidolgozott egy új vírusizolálási eljárást, továbbá a rákos daganatok kutatásával is foglalkozott, például a macskák lymphomájával. Összesen tizenkét évig dolgozott az Ohio State University College of Veterinary Medicine-ben. Ezután három évet töltött Londonban a Royal Veterinary College-ban, ahol az Amerikai Rákkutató Egyesület fedezte tartózkodásának költségeit. A sikeres angliai kutatómunka és a PhD fokozat megszerzése után visszatért Amerikába, ahol megpályázta a Washingtonban székelő FDA (Food and Drug Administration) által meghirdetett állást. Az intézmény, amelyben aztán nyolc évig dolgozott, az amerikai Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozott, s a gyógyszerek és élelmiszerekben lévő káros anyagok hatásának vizsgálatával foglalkozott. Majd ezt a munkahelyet felcserélte egy másik kormányzatival , a Környezetvédelmi Minisztérium intézményével, a Környezetvédelmi Igazgatósággal (Enviromental Protection Agency), ahol a toxikológiai osztályon patológusként dolgozott nyugalomba vonulásáig. Itt kapta meg 1984-ben a dr. Seifert-díjat, amely az EPA legnagyobb tudományos elismerése. Pályája során mindig kezdeményező, kreatív és progresszív volt, s ez sok nehézséget okozott a szakmai előmenetelben. Munkájától ugyan hatvannyolc évesen visszavonult, de aktív életet él. Időskorában tanulta meg a számítógép használatát, melyet meg is kedvelt. Két kedvenc sportját, a teniszt és az úszást sem hanyagolja el. Bevallása szerint állatorvosi praxisában a kutyák és a lovak voltak a kedvenc „páciensei”.

A rendszerváltás után hosszabb időt töltött itthon, a számára nagyon kedves Balaton mellett, s többször megfordult Kéthelyen is. Az itt eltöltött éveket gyakran említi írásaiban, s mindig jó szívvel emlékezik azokra vissza. Idős korában újra elővette ifjúkori kedvenc tevékenységét, az írást. Visszavonulása után gyakran küldött rövidebb cikkeket különböző sajtóorgánumoknak, és könyvei is megjelentek a Püski Kiadónál. Floridai otthonában ma is alkot, a következő könyvén dolgozik, melynek témáját gyermekkorából, a karmacsi emlékekből merítette. Kívánunk ehhez jó egészséget és alkotóerőt!

Balla Mária
(2005. III.szám Ősz)
Nyomtathat verzi


Néhány régi cikk
·Üzenet haza
(2020. III.szám Ősz)
·Adventi programok Kéthelyen
(2017. III.szám Ősz)
·Rendhagyó technikaóra
(2016. IV.szám Tél)
·Hadifogságban a II. világháború után
(2015. III.szám Ősz)
·Anekdotákat gyűjtök
(2013. IV.szám Tél)
·Sakkozóink eredményei megyeszerte
(2011. I.szám Tavasz)
·A Művelődési ház hírei
(2009. II.szám Nyár)
·Új helyen - Kéthelyen
(2007. III.szám Ősz)
·Kirándult a nagycsoport
(2006. II.szám Nyár)
·Kicsi lány - nagy reménység
(2004. I.szám Tavasz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.03 msodperc