Búcsú az óvodától

Elmentek, már elmentek, jó szerencse veletek!
Vállatokon tarisznya, így indultok az útra.
Ha kész lesz a leckétek, és egy kicsit ráértek,
Mindenkinek örömére az oviba gyertek majd be!

Május 28-án énekkel, versekkel, játékkal zártuk a tanévet, elbúcsúztattuk a nagycsoportosokat az óvodától. Ballagó tarisznyájukba a megszerzett tudás, tapasztalat és emlékek mellé társaik és nevelőik jókívánságait kapták.
Ili néni hiányozni fog az óvodai közösségből.
E napon búcsúztunk Varjaskéri Tiborné, Ili óvó nénitől is. Pályáját 1962. augusztus 16-án kezdte a kéthelyi óvodában. Ekkor még széntüzeléses kályhák adták a meleget, csapvíz helyett kútvizet ittak, az udvaron kukoricatábla zöldellt. Ilike lelkesen, legjobb szakmai tudásával dolgozott. Ennek eredményeképpen egy év múlva óvodavezető, majd 1975-től járási szakfelügyelő lett.
Az ő nevéhez fűződik az óvodaépület 1984-85-ös átalakítása, a társadalmi munkák megszervezése, az udvar parkosítása, a minőségbiztosítási folyamat elindítása.
Hosszú ideig dolgozott, mint élelmezésvezető, óvodavezető, még a somogyszentpáli óvoda is hozzá tartozott. Családi élete és munkahelyi elfoglaltsága mellett Kéthely község közéletében is aktívan munkálkodott. Sok kezdő kollégának – jelenlegi munkatársai mindegyikének – segített a szakma megismerésében, megszerettetésében. Példát mutatott kitartásból, emberségből. Munkájának eredménye tükröződik óvodánk arculatán.
Saját elhatározása, hogy szeptembertől már nem kezd velünk új tanévet. Sokat köszönhetünk neki mindannyian, hiányozni fog tapasztalata, segítőkészsége. Nevelőtestületünk nevében kívánok neki békés, boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget! A régi hagyományokat megőrizve, Ili néni vezetési mottójához híven folytatom elkezdett munkáját.

„A klasszikus oktatásnak épülete állandó tatarozás alatt áll. Régi épület ez, amely struktúrájában valamennyi korszak jegyeit magán hordozza, s hogy áll még ez a ház, azt ezeknek a folyamatos renovációknak köszönhetjük. Ha nem változtatnánk többé rajta, hamarosan összeomlanék.”

(Anatole France)

Magyar Tiborné