Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum
· Kapcsolat

Legújabb szám
·A Nyitott Klub elmúlt öt évéről
·Ha nyár….., akkor olvasótábor!
·300 éves az iskolai oktatás Kéthelyen
·Állatartás
·Nehéz hónapok a vírushelyzet miatt
·Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben
·Német nyelvi tábor
·Három éve Kéthelyen az Atroplusz Kft.
·Erdei játszótábor két turnusban
·Újra pereg a film a Kéthelyi moziban
·Egyszerűen szép
·Magyarok kenyere gyűjtőpont Kéthelyen

Évfordulóinkból, évfordulóinkról

290 éve, 1727-ben lett Kéthely a Hunyady család birtoka. Korábban 1733-ra datálták a birtokszerzést, azonban az újabb levéltári kutatások szerint ez a dátum 1727. okt. 11.

225 éve, 1792-ben elhunyt báró Hunyady Nepomuki János (1735-1792), a község földbirtokosa, a Hunyady uradalom korszerű gazdálkodásának megalapozója. Nevéhez főződik az uradalom sári központi majorjának a létrehozása, Sári község lakóinak Kéthelyre telepítése, a sáripusztai impozáns barokk kastély felépítése. Az ő idejében kezdődött meg a majorsági gazdálkodást szolgáló gazdasági épületek, valamint a Baglyas hegyi Nagypince (1773), a község központjában a kiskastély, továbbá az uradalmi alkalmazottak lakóházainak, valamint számos cselédháznak a felépítése.

125 éve, 1892. október 9-én alakult meg a Kéthelyi Vegyes Ipartestület 71 taggal. Jogelődje, a Kéthelyi Vegyes Ipartársulat. Az 1884. évi XVII. tc. új szervezeti-működési formát írt elő az ipartestületek számára, ezért történt az átalakulás. Az ipartestületi tagság kötelező lett minden szakmai végzettséghez kötött ipar gyakorlása esetén. A közgyűlést évente egy alkalommal, pünkösd másnapján tartották, a választmány viszont havonta ülésezett. A testület segítette a községben és a hozzá tartozó falvakban élő iparosság gazdasági és szociális érdekeinek érvényesülését és az inasévektől kezdve a fiatalok önállósulását. A tisztviselők megfelelően képviselték a tagság ügyeit, érdekeit, s aktív szereplői voltak a helyi közéletnek.
A testületeknek általában volt székházuk, dalárdájuk, könyvtáruk, önképzőkörük és tanonciskolát is fenntartottak. A kéthelyi testület székházát a Szent Imre, ma Ady E. utcában építették fel. Az épület a millenium idején már állt, ott zajlottak az ország ezeréves fennállásának ünnepségei 1896 májusában. A Kéthelyi Iparos Ifjúsági Önképző Kör 1903 novemberében alakult meg, melynek elsősorban az iskolás korból kikerült fiatalok hazafias nevelése, műveltségének fenntartása volt a feladata. Az I. vh után szükségessé vált az újjászervezése, erre 1922-ben került sor. A tanoncoktatás 1909-ben kezdődött meg, az iparos dalárdát 1921-ben szervezték meg. A Földművelésügyi Minisztérium által kihelyezett népkönyvtárat az iparházban helyezték el, s vasárnaponként egy megbízott iparos látta el a könyvtárosi teendőket. Az iparosság a társas élet és a kulturált szórakozás tradicionális formáit követte. Táncvigalmakat, azaz bálokat, vacsorákat, ismeretterjesztő és műkedvelő előadásokat és jótékonysági rendezvényeket szerveztek.

80 évvel ezelőtt, 1937. március 12-én tartotta meg az elöljáróság az utolsó ülését, mivel a kéthelyi testületet az iparügyi miniszter egy 1936-os rendelettel megszüntette, illetve beolvasztotta a Marcali Járási Ipartestületbe. Az iparosok azonban nem nyugodtak bele az önállóság elvesztésébe, s még 1937-ben Kéthely és Vidéke Iparos és Kereskedők Köre néven új helyi szervezetet hoztak létre.

75 éve, 1942-ben volt az első mozielőadás a zárda (ma ált. isk.) udvarán lévő épületben. A filmvetítést az irgalmas nővérek kezdték el, majd a következő évtől Cseh Lászlóné hadiözvegy működtette a mozit, később a tanács, majd a moziüzemi vállalat kezelésébe került. 1959-ig működött az iskola udvarában lévő épületben, akkor a művelődési ház nagytermébe költözött.

50 éve, 1967-ben a Somogy Megyei Moziüzemi Vállalat modern, emelt nézőterű mozi és színházi előadások tartására is alkalmas termet alakított ki. Az előadások a teljes megszűnésükig itt zajlottak.

25 éve, 1992. április 25-én avatták fel a temetőben a Honvédelmi Minisztérium által a II. vh Kéthelynél folyó harcaiban hősi halált halt pápai ejtőernyős zászlóalj katonáinak tiszteletére létesített emlékművet, sírkertet. A kopjafák Törő György szekszárdi fafaragó, népi iparművész munkái.

10 éve, 2007 májusában alakult meg a Kéthelyért Egyesület nevű civil szervezet. Az Egyesület az elmúlt tíz év alatt számos helyi intézménnyel, szervezettel közösen rendezett eseménnyel gazdagította a falu szellemi-kulturális életét, támogatott intézményeket, rendezvényeket, időseket és rászoruló lakosokat.

Balla Mária
(2017. III.szám Ősz)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·Téli sakkhírek
(2018. IV.szám Tél)
·Örökre elment egy borász...
(2018. II.szám Nyár)
·Dudás Virág újabb eredményei
(2016. III.szám Ősz)
·Márfi József
(2014. III.szám Ősz)
·Önkormányzati tájékoztató
(2012. I.szám Tavasz)
·Önkormányzati tájékoztató
(2011. IV.szám Tél)
·Versenyek és kiemelkedő eredmények a 2009/2010. tanévben (válogatás)
(2010. II.szám Nyár)
·Lakossági tájékoztató
(2008. I.szám Tavasz)
·Téli jeles napok az óvodában
(2005. IV.szám Tél)
·Élményeim a sítáborról
(2004. I.szám Tavasz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.05 msodperc