Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum

Legújabb szám
·Le a cipőkkel! Elkészült!
·Aranysakál és róka “létük” csúcspontján
·Németh István nyomdokain
·Megújul a szőlőhegyi kápolna
·Önkormányzati hírek
·Huszonöt éve, 1996-ban alakult meg a sakkszakkör
·Hírek a Települési Értéktár tájáról
·Az újrakezdés sokszor a legjobb döntés az életben
·Annus néni 95 éves
·Sakkhírek
·Nyári táborok az általános iskolában - Hasznos ismeretek
·Kalandozó tábor – két turnusban
·Német nyelvi tábor
·Léna virágoskertje és ami mögötte van…
·Egy fiatal fotós Kéthely értékeinek nyomában

Elkezdődött a tanév

6. és 8. osztályosok adták a műsort

1. Személyi feltételek:

Engedélyezett álláshelyek száma: 24 fő
Betöltött álláshelyek száma: 24
Ténylegesen foglalkoztatottak létszáma: 25 fő
19 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 1 fő karbantartó, 4 fő takarítónő (2 fő takarítónő csökkentett munkaképességű dolgozó, 4 órában dolgoznak)
Óraadók száma: 2 fő – kémia tantárgy, ének tantárgy
Áttanítás: Balatonkeresztúrra – rajz tantárgy 4 óra
Szakos ellátottságunk 100%-os. Köszönhető ez a három hiányszak (kémia, ének, informatika) tankerületi áttanítással, illetve megbízási díjjal történő ellátásának.
A rendszergazdát az informatikai eszközök karbantartásához és működtetéséhez ugyancsak a tankerület biztosítja a hét kijelölt napján, illetve szükség szerint.
A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye iskolapszichológust, logopédust és gyógytestnevelőt bocsát intézményünk rendelkezésére.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a viselkedészavarral küzdő tanulók problémáit az osztályfőnökökkel közösen a települések gyermekvédelmi szakemberei koordinálják.

Töklámpás-kiállítás az aulában

2. Tárgyi feltételek:

Az iskola épülete rendelkezik az oktatás-nevelés megvalósításához szükséges tantermekkel, tornateremmel, sportpályákkal, irodákkal, vizesblokkokkal. A tantermek megfelelően felszereltek. A bútorzat nagy része új.
Lehetőség szerint szükség lenne az emeleti tantermek lábazatának lambériázására, hiszen a falak meglehetősen rosszak, így festésköltséget tudnánk spórolni.
Projektoraink régiek, elavultak. A digitális kompetenciák erősítéséhez szükség lenne ezek cseréjére, bővítésére.
Az iskola épületének fűtésrendszere korszerűtlen. A földszinten és az 1. emeleten a konvektoros fűtés miatt sok energia pazarlódik el. A folyosókon, az aulában és a mosdókban semmiféle fűtés nincs, nagyon kellemetlen és barátságtalan hideg van télen. Szükség lenne a fűtésrendszer sürgős korszerűsítésére.
A probléma megoldására Kéthely Község Önkormányzata július elején pályázatot nyújtott be, amely pozitív elbírálás esetén teljes energetikai korszerűsítést jelentene az intézménynek. Bízunk a pályázat sikerében.

7-8. osztályos néptáncosok a szüreti felvonuláson

3. Tanuló, osztály- és csoportlétszámok:

1. osztály: 20 fő
2. osztály: 19 fő
3. osztály: 20 fő
4. osztály: 15 fő
5.a osztály: 17 fő
5.b osztály: 18 fő
6. osztály: 24 fő
7. osztály: 26 fő
8. osztály: 20 fő
Tanulólétszám összesen: 179 fő.
Iskolaotthonos tanulócsoport: 4
1-4. évfolyamon: 74 fő
Napközis csoport: 2
5. évfolyamon: 32 fő
6-7. évfolyamon: 27 fő
Tanulószobai csoport: 1
8. évfolyamon: 16 fő
Bejáró tanulók száma: 73 fő (72 somogyszentpáli, 1 balatonújlaki tanuló)
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 70 fő, ebből 38 fő halmozottan hátrányos helyzetű.
Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 9 fő
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) tanulók száma: 54 fő.
A művészeti oktatás csoportszámai, létszámai:
Néptánc tanszak: 7 csoport, 85 fő
Képzőművészet tanszak: 4 csoport, 42 fő
A gazdaságosabb működés érdekében a képzőművészet tanszakon csoportösszevonásokat alkalmazunk. Minden tanuló természetesen az évfolyamának megfelelő, a helyi tantervben meghatározott óraszám szerinti képzésben részesül.

Karaoke Sinkovics Zoltán irányításával

4. Pályázat:

Intézményünk pályázatírói és fenntartói közreműködéssel pályázatot nyújtott be az EFOP 3.1.8. „Együtt testvérként” elnevezésű projekt keretében, melynek megvalósulása esetén tanulóink egy részének lehetősége nyílik betekinteni a számunkra kijelölt testvériskola életébe, programjaiba. A pályázat nyert!
A TÁMOP 3.1.4.C-14 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat nyomon követése folyik.

Tevékenyen részt vettünk a „Te szedd!” mozgalomban
Október 23-i megemlékezés a tornateremben

5. A tanév az éves munkaterv tükrében:

A tantárgyfelosztás elkészítésénél a teljes szakmai lefedettségre törekedtünk.
Minden pedagógus az oktató-nevelő munkájához szükséges tanmenetei, tervezetei, elemzései szerint végzi munkáját. A szakmai munkaközösségek éves munkatervet készítenek, amelyben kitűzik a feladataikat. Mindkét tagozaton aktívan működnek.
Értekezleteinket munkatervünkben rögzítjük, havi rendszerességgel munkaértekezletet tartunk.
Elvégezzük az országos méréseket, teljesítjük adatszolgáltatási kötelezettségeinket. (DIFER mérés, Országos kompetenciamérés, Idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés).
Az érdeklődő szülők számára a tanévben nyílt tanítási napot szervezünk, biztosítjuk a szülői értekezleteket, fogadó órákat.
Igény és szükség szerint családlátogatásokat szervezünk.
Tanulóinkat felkészítjük a különböző tanulmányi és sportversenyekre.
A tanulási nehézségekkel küzdőknek korrepetálásokat, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.
A tehetséges, plusz ismeretek iránt fogékony tanulóink, a tantárgyfelosztás adta lehetőségek keretein belül, szakkörökön, sportköri foglalkozásokon vehetnek részt.
Osztályszinten – lehetőség szerint - tanulmányi kirándulásokat szervezünk.
Az integrációs felkészítésben részesülőknek negyedéves értékelést készítünk, amelynek eredményét a szülőkkel megvitatjuk.
Októberben egészségnapot, novemberben német nyelvi témahetet tervezünk, melyeknek anyagából az aulában kiállítást rendezünk. Májusban tavaszi túrát szervezünk a falu környezetében.
Megtartjuk hagyományos ünnepélyeinket, megemlékezéseinket, rendezvényeinket.
Nyílt napra hívjuk a leendő elsős tanulókat és szüleiket, hogy mennél alaposabb információik legyenek az iskoláról. A szülők részére tájékoztató anyagot is készítünk.
Május végén megrendezzük a művészeti iskola záróvizsgáját, színvonalas művészeti bemutató keretében.
Partnereinkkel a jövőben is ápolni szeretnénk a kialakult, jól működő kapcsolatokat.
A szülői szervezet iskolánk egyik legaktívabb partnere. Október végén „tökpartit”, decemberben Mikulás-bulit szervez a gyerekeknek, alkalomhoz illően feldíszíti az iskolát. Részt vesz a farsang előkészítésében, a gyereknap megszervezésében, húsvét előtt „tavaszváró bulit” szervez, segíti a DÖK munkáját. Februárban immár hagyományos jótékonysági bált szervez, melynek teljes bevételét iskolánk tanulóinak javára fordítja.
A DÖK tevékenysége példaértékű. Szervezi, illetve közreműködik a rendezvények szervezésében és lebonyolításában, tevékenységével színesíti azokat.
A Kéthely SE biztosítja fociban tehetséges tanulóink számára a Bozsik-programban való részvételt, és készíti őket a futball tornákra, amelyeken a gyerekek nagy kedvvel vesznek részt.
Az egészségügyi szolgáltatóval (iskolaorvos, fogorvos, védőnő) és a szociális szolgáltatóval (gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelem) a tanév során folyamatos kapcsolatot szeretnénk tartani, a felmerülő problémákat közösen igyekszünk orvosolni.
Ebben a tanévben egy kolléga vár minősítésre.

Érzékenyítő program a művelődési házban
A negyedikesek jelenete a tökpartin
Sümegi Tamásné
intézményvezető
(2017. III.szám Ősz)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·Üzenet haza
(2020. III.szám Ősz)
·Falunap 2019
(2019. II.szám Nyár)
·Sakk
(2016. III.szám Ősz)
·Sipos László
(2014. III.szám Ősz)
·1%
(2013. IV.szám Tél)
·Boszorkányos történet
(2012. I.szám Tavasz)
·Sportnap az óvodában
(2010. IV.szám Tél)
·Őszbúcsúztató az óvodában
(2008. IV.szám Tél)
·Kéthelyi programok decemberben
(2006. IV.szám Tél)
·Művészeti szemlén mutatkoztak be gyermekeink
(2005. II.szám Nyár)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.05 msodperc