Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum
· Kapcsolat

Legújabb szám
·A Nyitott Klub elmúlt öt évéről
·Ha nyár….., akkor olvasótábor!
·300 éves az iskolai oktatás Kéthelyen
·Állatartás
·Nehéz hónapok a vírushelyzet miatt
·Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben
·Német nyelvi tábor
·Három éve Kéthelyen az Atroplusz Kft.
·Erdei játszótábor két turnusban
·Újra pereg a film a Kéthelyi moziban
·Egyszerűen szép
·Magyarok kenyere gyűjtőpont Kéthelyen

A Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017. tanévének 1. félévéről

Ünnepi megemlékezés az iskolában

1.a.) Tanulói-és csoportlétszámok:

1. osztály: 19 fő
2. osztály: 23 fő
3. osztály: 14 fő
4. a. osztály: 17 fő
4. b. osztály: 19 fő
5. osztály: 24 fő
6. osztály: 25 fő
7. osztály: 20 fő
8. osztály: 22 fő
Tanulólétszám összesen: 183 fő.
Iskolaotthonos tanulócsoport: 5
1-4. évfolyamon: 91 fő
Napközis csoport: 3
5-7. évfolyamon: 28 fő
6 évfolyamon: 16 fő
8. évfolyam: 18 fő
Bejáró tanulóink létszáma: 73 fő
A művészeti tanszakok csoportszámai, létszámai:
Néptánc tanszak: 7 (92 fő)
Képzőművészet tanszak: 4 (46 fő)
A képzőművészet tanszak működtetésénél a gazdaságosság érdekében csoportösszevonásokat alkalmazunk. Minden tanuló az évfolyamának megfelelő, a helyi tantervben meghatározott óraszám szerinti képzésben részesül.

Ősszel a Kristinus Borbirtokon szüretelhettünk
Tökfaragások, őszi hangulatok a művelődési ház pályázatára
A Szülői Szervezet Tök-party-t rendezett a gyerekeknek

1.b.) Alkalmazotti létszámok:

Fő állású pedagógus: 19 fő
Pedagógiai munkát segítő: 1 fő (iskolatitkár)
Technikai dolgozó: 5 fő (karbantartó, takarító személyzet)
Határozatlan idejű alkalmazásban álló pedagógus: 17 fő
Határozott idejű alkalmazásban álló pedagógus: 2 fő
Tankerületi áttanítással oldjuk meg az informatika tantárgy tanítását.
Az ének és a kémia tantárgyak tanítását óraadó pedagógusok látják el, megbízási szerződés keretében.
A rendszergazdát az informatikai eszközök karbantartásához és működtetéséhez ugyancsak a tankerület biztosítja a hét kijelölt napján, illetve szükség szerint.
A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye iskolapszichológust, logopédust és gyógy testnevelőt bocsát intézményünk rendelkezésére.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a viselkedészavarral küzdő tanulók problémáit az osztályfőnökökkel közösen településünk gyermekvédelmi szakembere koordinálja.

Prevenciós foglalkozás az egészséghét keretén belül
Az alsósok sorversenye az egészségnapon
Iskolai ünnepély októberben
Mikulás buli a szülők jóvoltából

2. Tárgyi feltételek:

Az iskola épülete rendelkezik az oktatás-nevelés megvalósításához szükséges tantermekkel, tornateremmel, irodákkal, vizesblokkokkal. A tantermek megfelelően felszereltek. A bútorzat nagy része új.
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetéséből finanszírozta a hosszú ideje beázott tető megjavítását, a folyosók és a lépcsők új járólappal történő burkolását, három tantermünk parkettájának felújítását.
Iskolánk Szülői Szervezete a folyosók szekrényeit felújította, csinosította, a lépcsőkorlátokat újrafestette, a folyosók ablakaira új függönyöket vásárolt.
Az őszi és a téli szünetben elkészült az alsós tantermek lábazatának lambériázása.
Projektorjaink régiek, elavultak. A digitális kompetenciák erősítéséhez szükség lenne ezek cseréjére, bővítésére.
Az iskola épületének fűtésrendszere régi elavult. A földszinten és az 1. emeleten a konvektoros fűtés miatt sok energia pazarolódik el. A folyosókon, az aulában és a mosdókban semmiféle fűtés nincs, nagyon kellemetlen és barátságtalan hideg van télen. Szükség lenne a fűtésrendszer sürgős korszerűsítésére.

Karácsonyi műsor a falu karácsonyán

3. Pályázatok

A TÁMOP 3.1.4.C-14 projekt nyomon követése zajlik közösségi rendezvények, témanapok és -hetek keretében.
Az előző tanév 1. félévében intézményünk pályázatot nyújtott be az EFOP Tanoda Programban való részvételre, ami a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való hatékonyabb foglalkozásra adna lehetőséget intézményi kereteken belül. Az elbírálás az ősszel megtörtént. Intézményünk sajnos nem szerepel a nyertesek között, pályázatunk várólistára került. Lehetőség szerint szeretnénk újra megpróbálni.
A művészeti iskola képzőművészet tanszakának növendékei nevezni szeretnének a 18. Környezetvédelmi nemzetközi rajzpályázatra.

Részlet a német nyelvi témahét plakátjaiból
Mobilitás hete

4. Szakmai értékelés

Az éves munkatervünkben meghatározott feladatainkat az első félévre vonatkozóan teljesítettük.
Minden pedagógus határidőre elkészítette pedagógiai munkájához szükséges tanmeneteit, tervezeteit, elemzéseit. A szakmai munkaközösségek éves munkatervben rögzítették kitűzött feladataikat. Mindkét tagozaton aktívan működtek, az I. félévre tervezett feladataikat elvégezték.
Az integrációs felkészítésben részt vevő HHH-s tanulóink számára negyedéves értékelést készítettünk, amelynek eredményét a szülőkkel megvitattuk.
Októberben egészségnapot, novemberben német nyelvi témahetet szerveztünk, melyeknek anyagából az aulában kiállítást rendeztünk.
Tanulói értékelőnk továbbra is jól motivál. Felső tagozaton inkább a jutalomkártyák szerzése a fő cél, amit a kiváló dolgozatokért lehet szerezni. Alsó tagozaton a közösségi munkáért járó pozitív tevékenységek gyűjtése is népszerű.
Megtartottuk hagyományos ünnepélyeinket, megemlékezéseinket. A kollégák színvonalas műsorral készítették fel a gyerekeket október 6. és 23, valamint karácsony alkalmából.
A Szülői Szervezet iskolánk legaktívabb partnere. Október végén „Tök-partit”, decemberben Mikulás-bulit szervezett a gyerekeknek, minden tanulónak karácsonyi ajándékot adott, alkalomhoz illően feldíszítette az iskolát. Aktívan közreműködött a novemberi papírgyűjtésben, részt vesz a farsang előkészítésében, segíti a DÖK munkáját. A DÖK tevékenysége példaértékű.
Intézményünkben vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor február elején. Az Önértékelési csoport decemberben megkezdte ez irányú tevékenységét, munkáját.
A törvényi előírásnak megfelelően megtörtént a félév zárása. Féléves munkánkat nevelőtestületi értekezleten értékeltük, elemeztük.
Minden pedagógus elkészítette a 2016/2017. tanév I. félévének szakmai értékelését. A beszámolók összegzése megtörtént, ami a következő munkaterv elkészítésénél figyelembe vételre kerül.

Sümegi Tamásné
intézményvezető
(2017. I.szám Tavasz)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·A Kéthelyi Általános Iskola szülői szervezetének működése a 2018-2019-es tanévben
(2019. II.szám Nyár)
·Sakk
(2018. III.szám Ősz)
·A Herman Ottó tanösvényen jártunk
(2016. I-II.szám Nyár)
·Van labdarúgó utánpótlás Kéthelyen
(2014. II.szám Nyár)
·Boszorkányos történet
(2012. I.szám Tavasz)
·Az elmúlt időszak tapasztalatai
(2010. IV.szám Tél)
·Évforduló
Szeptember 9-én volt Kéthely első írásos említésének 735. évfordulója
(2009. III.szám Ősz)
·Gyereknap
(2007. II.szám Nyár)
·Robotskip
(2007. I.szám Tavasz)
·Változások az egészségügyi alapellátásban
(2004. III.szám Ősz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.08 msodperc