Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum
· Kapcsolat

Legújabb szám
·A Nyitott Klub elmúlt öt évéről
·Ha nyár….., akkor olvasótábor!
·300 éves az iskolai oktatás Kéthelyen
·Állatartás
·Nehéz hónapok a vírushelyzet miatt
·Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben
·Német nyelvi tábor
·Három éve Kéthelyen az Atroplusz Kft.
·Erdei játszótábor két turnusban
·Újra pereg a film a Kéthelyi moziban
·Egyszerűen szép
·Magyarok kenyere gyűjtőpont Kéthelyen

Beszámoló a 2016-os működésről

Folytattuk a 2015-ben kezdett jó együttműködést a településen élőkkel, a helyben és vidéken működő egyesületekkel, a környező települések vezetőivel. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, segítjük egymás munkáját, közös projekteken dolgozunk együtt.
A testületi ülések jó hangulatban telnek, minden képviselő egy célért dolgozik, a falu fejlődéséért.
A hivatal életében, az ügyfelek kiszolgálásában visszatért a régi rend. Nagy Gábornénak köszönhetően a hivatali munka gördülékenyen halad.

Szociális támogatások

2016-ban a szociális célú tűzifa nyújtására alkalmazott rendeletünkben tágítottuk a jövedelmi viszonyokat a tavalyi évhez képest, így az elnyert 1.511.300 Ft támogatásból, valamint 151.100 Ft önerőből megvásárolt tűzifát a kicsit magasabb egy főre eső jövedelműeknek is tudtunk biztosítani. Itt hangsúlyoznám, hogy az elnyert támogatás alapjának a 2015. évben foglalkoztatott közmunkások, valamint a településen élő idősek számát vettük figyelembe. A szociális célú tűzifa támogatást 2016. december 31-ig lehetett igényelni.
Idén is nagy sikert aratott a tanévkezdési támogatás, melyből 209 gyermek részesült.
Ez óvodás gyermek esetén 5000 Ft, általános iskolás gyermek esetén 10.000 Ft, középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén 15.000 Ft volt. Megjegyzem, ez a támogatási forma adható, tehát nem kötelező, nagyon kevés település ad ilyen formában segítséget a gyerekeknek.
Idén 11 főiskolai vagy egyetemi hallgató kap támogatást a Bursa Hungarica ösztöndíj programban. Mindenki a maximális összeget kapja, ami 10 hónapig havi 5.000 Ft-ot jelent.

Közmunka programok

Az idei évben közel 30 főt tudtunk foglalkoztatni különböző közmunka programokban. Februártól november végéig 15 fő dolgozott a START program keretein belül. Kis létszámban folytattuk a térkőgyártást, de a START programban dolgozók látták el az évközbeni közterület karbantartási munkákat is.
Ezen kívül több rövidebb-hosszabb ideig tartó közmunka programban foglalkoztattunk helyi lakosokat. A téli hónapokban 5 fő közfoglalkoztatott biztosítja a téli feladatok elvégzését, valamint közel 15 fő vesz részt különböző képzéseken.
A kulturális közfoglalkoztatás keretében egy főnek tudunk munkahelyet biztosítani, aki a könyvtári munkákban segít.

Karbantartások, felújítások

A múlt évben elkezdett karbantartásokat sikeresen folytattuk.
Az Ady utca 2. szám alatti kis épület tetőszerkezetét lecseréltük. Mint ahogy a bontáskor tapasztaltuk, a legutolsó pillanatban készült el ez a munka, hisz a tető olyan rossz állapotban volt, hogy bármikor, egy kisebb hóteher alatt beszakadhatott volna. Ez a munka sikeresen befejeződött.
A nyár folyamán nagyobb felújítások voltak az iskola épületénél. Mivel a fenntartó KLIK nem végezte el a szükséges munkálatokat, az épület állagának megóvására szükséges volt az önkormányzat beavatkozása. A tető felújítását külső vállalkozóval végeztettük el, a lapostetőt viszont a gamesz dolgozókkal mi magunk javítottuk ki. A folyosók felújítását is elvégeztük, új járólapot kapott mind az alsó, mind a felső szint, és a lépcsők is.
Az orvosi rendelő felett megüresedett szolgálati lakás felújítása már a végéhez közeledik. Itt a befejező munkálatok vannak hátra. Ennél az épületnél az emeleti nyílászárók, a külső falak és födém szigetelése is elkészült.
Asztalokat, padokat, rendezvénysátort, valamint a gamesz használatára utánfutót vásároltunk. Ezenfelül eszközöket szereztünk be az iskolai konyhára.
A költségvetésben terveztük a főutca fásításának megkezdését. A település déli végéről a keleti oldallal kezdtünk, ahol először galagonya csemetéket ültettünk el a Honvéd utcáig, majd innét az Arany János utcáig gömbkőriseket. Az előzetesen becsült famennyiség nem fogyott el, így folytattuk a fák ültetését a Magyari utcában is. Remélhetőleg ezt a munkát tudjuk folytatni a jövőben is, és szép, egységes képet mutató főutcája lehet újra Kéthelynek.
A pályázati forrásból felújított közvilágításunk nagyon korszerű és energiatakarékos. Azonban a lámpatestek fénye nem biztosít olyan szórt fényt, mint a régiek. Azokban az utcákban, ahol csak minden második oszlopon van lámpa, sajnos elég sötét van. Az idei évben 15 db új lámpatestet építettünk be a Jókai és Sári utcába, valamint a Rákóczi és Kossuth utcába. Ezt a fejlesztést szintén szeretnénk folytatni, hisz összesen még kb. 60 db új lámpát kellene elhelyeznünk, ezt azonban egyszerre nem engedhetjük meg magunknak.
A Dózsa György utcában az ivóvízhálózat cseréjének műszaki átadása megtörtént. Itt szeretném megköszönni az utcában élők türelmét, amit az építkezés alatt tanúsítottak.

Optikai kábel kiépítése

Az elektromos hálózatot több utcában felújították. Ezzel a legmodernebb informatikai hálózat épült ki a településen. Büszkék lehetünk, hisz nem sok kistelepülésen van ilyen rendszer, még a nagyvárosokban is hiányos mindez.

COLAS és pulykatelep

Két nagy cég telepedett le a településen. Először a Zala - Cereáli Kft. A cég a régi tsz marhaistállóit vette meg, ahol kiépített egy nagyon modern pulykanevelő telepet. A cég az ígéretei szerint olyan technológiát alkalmaz, amivel csak kismértékben zavarja a lakosságot. Ez a cég az újlaki majorban is fejlesztett, ott is pulykákat fognak nevelni. Mindkét telephelyen kéthelyi lakosokat foglalkoztatnak.
A másik nagyobb beruházást a COLAS Út Zrt. hajtotta végre. Több mint 600 millió Ft-ból fejlesztették a település északi részénél található aszfaltkeverő telepet. A cég viszonylag kevés dolgozót foglalkoztat a telephelyén, és ők is nagyrészt egy máshol megszűnt helyről kerültek át, így helyi munkaerőt nem nagyon foglalkoztat. Azonban önkormányzati területet bérel, és az iparűzési adóját is Kéthelyre fizeti, így bevételünk származik a cég letelepedéséből.
Hónapok óta tárgyalásokat folytatunk egy vállalkozóval, aki a régi vágóhidat szeretné bérbe venni, és ott házias termékeket előállító húsfeldolgozót alakítana ki. Bízom abban, hogy a tárgyalások sikeresen fognak lezárulni, és néhány helyi lakos el tud majd helyezkedni, újabb céggel gazdagodhat településünk.

Pályázatok

Ez év folyamán több nagyértékű pályázatot nyújtottunk be. A képviselő-testülettel már a választások előtt célul tűztük ki őstermelői piac létrehozását és bölcsőde építését.
Mindkét célra sikerült pályázatot benyújtanunk. Az őstermelői piacot a fagyizó mögötti volt mezőgazdasági bolt helyén terveztük meg. A benyújtott pályázattal elnyerhető összeg 88 millió Ft.
A bölcsődeépítésre benyújtott pályázatban az óvoda épületére fűznénk új szárnyat, ahol egycsoportos bölcsőde kerülne kialakításra, a hozzá tartozó szociális helyiségekkel, raktárakkal, valamint egy sószobával, melyet mind az óvodás, mind a bölcsődés gyermekek használhatnának, sajnos sok a légúti megbetegedésben szenvedő gyermek. Erre a célterületre összesen 110 millió Ft támogatásra pályáztunk.
Ezen kívül benyújtottunk egy szintén TOP-os, 69 millió Ft-ról szóló pályázatot (Területi Operatív Program), mellyel a szociális szolgáltatót fejlesztenénk.
Pályáztunk még a hivatali épület felújítására is, miszerint az épület teljes egészében fel lenne újítva energetikailag. Ezen felül egy nagyteljesítményű napelemes rendszert, valamint egy nagyon modern hűtő-fűtő hőszivattyús rendszert építenénk ki.
Az előbbi pályázatok 100% támogatási intenzitásúak, míg az utolsóhoz 15 % önerő szükséges. Ez azonban a megspórolt energiaköltségekkel hamar megtérülhet.

Az év második felében 4.850.000 Ft-ot nyertünk 56-os „büszkeségpont” emlékmű létesítésére. Ebből modern, gránit-üveg kombinációjú szobrot készítenénk a Szentháromság és az első világháborús emlékmű mellé.

A közigazgatás fejlesztése, átalakítása hatására Kéthely Község Önkormányzata is csatlakozik egy központi ASP rendszerhez. A csatlakozóknak kiírtak egy pályázatot, amin 6 millió Ft támogatást nyertünk. Ebből az összegből az elavult, 6-8 éve nem fejlesztett gépparkot cserélnénk ki teljesen, valamint a központi rendszerhez tartozó adatfeltöltések, adatszűrések készülnének el.

A Csokonyavisontai Termál Fürdővel kialakított jó kapcsolat eredményeként idén ősszel-télen 8 mozgásszervi betegséggel küzdő nyugdíjas járhatott 15 alkalmas gyógykezelésre teljesen ingyen. A szállítási költségeket az önkormányzatnak kell fizetnie, de a Sport Egyesület nagyon kedvező áron végzi a szállítást, melyet Balatonújlak Önkormányzatával közösen finanszírozunk, hisz a 8 kéthelyi mellett 8 balatonújlaki idős is jár a kezelésekre. Ilyen formában is próbáljuk erősíteni a két település kapcsolatát.

A Magyarok kenyere programban ismét részt vett településünk, és idén is regionális gyűjtőpont volt Kéthelyen. Köszönjük a Kéthelyi Gazdakörnek, hogy településünk jó hírét vitték, hisz a sajtótájékoztatót élőben közvetítették a közszolgálati televízióban. Sokan nem tudják, hogy a környék településein a kéthelyi búzából őrölt lisztből sütött kenyeret szentelték meg az augusztus 20-i szentmiséken.

Sokan kétkedve fogadták a település központjában kialakított húsvéti díszítést. Talán senki nem gondolta, hogy ekkora siker lesz, de napokig, vagy talán hetekig sok rádió, tv, újság a kéthelyi tojásfával és óriástojásokkal foglalkozott. Azt hiszem, egy település vezetője nagyon boldog lehet, ha nem rossz, hanem ilyen jó hírrel kerül be az újságokba, médiába. Ezt szeretnénk tovább fejleszteni, amihez várjuk a lakosság részéről az ötleteket, javaslatokat, és ami a legfontosabb: a segítséget, hisz ez a siker akkor az igazi, ha közösen érjük el.

Molnár Balázs
polgármester
(2016. IV.szám Tél)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·Télutó, tavaszelő az oviban
(2020. I.szám Tavasz)
·Műfüves labdarúgópálya létesült Kéthelyen
(2017. III.szám Ősz)
·Késtünk…
(2016. I-II.szám Nyár)
·Felhívás
(2015. I.szám Tavasz)
·Túrák a természetben
(2012. III.szám Ősz)
·Sakkozóink eredményei megyeszerte
(2011. I.szám Tavasz)
·Tartalmas nyarat éltünk…
(2009. III.szám Ősz)
·A 2008. március 9-i országos népszavazás adatai Kéthely községben
(2008. I.szám Tavasz)
·A múlt üzen a jelennek –
Kéthely múltja régi fotókon
(2006. IV.szám Tél)
·Élményeim a sítáborról
(2004. I.szám Tavasz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.07 msodperc