Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum
· Kapcsolat

Legújabb szám
·Vízkereszttől - húshagyókeddig
·2021. március 15.
·A leendő elsős kéthelyi tanítók levele
·Reményekkel telve kezdtük az új évet
·Helyi értékeink gyűjteménye, a Kéthelyi Települési Értéktár 2020/2021
·100 éves Kéthely Hamvad nevű falurésze
·Home office
·Betekintés a Szociális Szolgáltató Központ hétköznapjaiba
·Távoktatás egyetemista szemmel
·Középiskolás vélemények a tantermen kívüli, digitális oktatásról
·Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése
·Sikeresen pályáztak a kéthelyi polgárőrök
·1%
·Gyászhír

Nevezetes kéthelyiek

Egy-egy település történetének, nevezetességeinek felkutatása a helytörténet, helyismeret körébe tartozó tevékenység. A kutatásokhoz szükséges forrásokat és dokumentumokat a közgyűjteményekben lehet megtalálni, tehát a könyvtárakban, múzeumokban, levéltárakban.

Ennek a fontos és izgalmas munkának, amit a helyismereti kutatás jelent, talán a legérdekesebb része a helyi személyiségek – írók, politikusok, művészek, mérnökök stb. – felkutatása, életművük feltérképezése. Elméletileg a helyismeret tudományos szakirodalma írja le, hogy kik tekinthetők helyi személyiségnek. A helyismeret kutatói ezt az útmutatót követve, és a megfelelő információforrásokat használva (pl. helyi lakosok ismeretei, életrajzi lexikonok, indexek, internetes és CD-ROM adatbázisok, anyakönyvek* stb.) kutatják fel egy- egy település nevezetes személyiségeit. Minden olyan személyt számon kell tartani az utókornak, akik említésre méltót alkottak a tudományok és művészetek valamelyik ágában, vagy éppen a gazdasági, illetve a közéletben. Nemcsak a település szülötteit, hanem azokat is fel kell térképezni, akik életük egy szakaszában kötődtek a településhez, s ott akkor, fontos szerepet játszottak. Olyan személyekről van tehát szó, akár helyi szülöttek, akár csak ott éltek, akiket számon tart a saját szakterületük, bekerültek valamely lexikonba, életrajzgyűjteménybe, publikációjuk jelent meg. Eddig nem tudtuk, hogy Kéthely múltjában is vannak olyanok, akikről az utókor nem feledkezhet meg. Mostani felkutatásukat elsősorban az elektronikus információkeresés sokoldalúsága tette lehetővé. Jelentőségüket tekintve vannak köztük, akik országos hírnévre tettek szert (pl. Csáky Ferenc), vagy az országos politika alakítói voltak. Vannak, akik sajnos nagyon fiatalon elhunytak, s csak ezért nem lettek még híresebbek, pl. Bodenburg Lina (Magdolna).

A helyi születésű vagy kötődésű személyek felkutatása alkalmat ad arra, hogy a tantervben is szereplő hon- és népismeret tanítása során a gyerekek megismerhessék a település múltját, az ott jelentős szerepet játszó lakosokat vagy a falu hírnevét öregbítőket. Alkalmat ad továbbá arra is, hogy emlékük ápolására rendezvényeket hozzunk létre, melyek a múlt tiszteletén kívül a mai embereknek azért is fontosak, mert gazdagítják a helyi kulturális életet, ráirányítják a figyelmet a településre, idegenforgalmat teremthetnek.

A névsort közreadva megfontolásra ajánlom a kéthelyieknek annak átgondolását, kik azok, akiknek emlékét ápolni kell úgy, hogy közben helyi tradíciókat is teremtünk. Én magam Bodenburg Linát, Barcza Józsefet, Csáky Ferencet és a 1848/49-es forradalom és szabadságharc katonáit ajánlom.

Kéthelyi születésűek:

Bakay Lajos
(1920. máj. 20. - Budapest, 1999.)
Színész, haláláig a Madách Színház tagja. Filmszerepei is voltak.

Barcza (Szimpliciusz) József
(1847. febr. 19. - Kaposvár, 1913. ápr. 26.)
Zenekarvezető, prímás. Pályáját Marcaliban kezdte, majd 1872-ben zenekart szervezett Kaposvárott, ezután bejárta Európát (Németországot, Olaszországot, Angliát), királyi udvarokban, híres üdülőhelyeken muzsikált. Síremléke Kaposvárott a Nyugati-temetőben található.

Bertalan József
(1785. jan. 19. - Zalaegerszeg, 1876. ápr. 18.)
Magyar nemes, 1802-től hadnagy, részt vett az 1848-as szabadságharcban. 1848. jún. 19-től a Vas és Zala megyei lovas nemzetőrosztály főhadnagya.

Bodenburg Lina, Hegedűsné
(1836. jún. 22. - Pest, 1859. szept. 19.)
Népszínmű-énekesnő, színésznő. Játszott Nagyváradon, Aradon, Szegeden. Korai halálakor már a Nemzeti Színház tagja, kortársai Blaha Lujza elődjeként emlegették. Betegségének és halálának történetét Jókai Mór is megírta.

Csáky Ferenc
(1885. júl. 12. - Szentendre, 1954. nov. 28.)
Állattenyésztő, országos hírű szakember. Nevéhez fűződik a mangalica express-hízlalási módszerének kidolgozása. E témában számos publikáció szerzője. (Könyvek, folyóiratcikkek)

Harmath Imre
(1915. dec. 10. - Budapest, 1999. ápr. 4.)
Hitoktató, kiskereskedő, költő. Verseskötetei jelentek meg.

Gr. Hunyady László, kéthelyi
(1876. júl. 15. - Afrika, 1927. márc. 21.)
Jogi doktor, császári és királyi kamarás, huszárhadnagy, főrendiházi tag.

Gr. Hunyady László, kéthelyi
(1920. jún. 25. - Lausanne, 1970. máj. 7.)
Mezőgazda.

Simony(i) György:
(1822. szept. 20. - ?)
Mérnök, 1848. okt. 4-től tűzmester a Tiszán-inneni önkéntes nemzetőrsereg hatfontos félütegénél. 1867-1890 között a Fővárosi Honvédegylet tagja.

Türk Zsigmond
(1832. febr. 8. - ?)
Diák, 1848 márciusában beáll a 8. pécsi honvédzászlóaljba. Részt vesz a délvidéki harcokban.
1867-1890 között a Szepes megyei Honvédegylet tagja.

* Az itt felsorolt személyek adatainak anyakönyvi ellenőrzésében nyújtott segítségéért köszönetet mondok Tóth Gabriella szombathelyi levéltárosnak.

Nem a község szülöttei, de egy ideig Kéthelyen éltek:

Appel Károly
(Ludwigsburg, 1773. febr. 25. - Pest, 1839. jan. 6.)
Gr. Hunyady József ürményi, kéthelyi és marcali gazdaságainak vezetője. A merinójuhászat nemesítésével ért el sikereket.

Daán Miklósné Horváth Hedvig
(Tapolca, 1901. máj. 5. - ?)
A kaposvári Berzsenyi Társaság tagja. Megjelent két regénye és több cikke, pl. a Keszthelyi Hírlapban.

Gr. Hunyady Imre, kéthelyi
(Bécs, 1827. júl. 22. - ?)
Főrend, 1858-ban kamarási méltóságot nyert. A hazai lovassport körül fejtett ki élénk tevékenységet.

Gr. Hunyady János, kéthelyi
(Bécs, 1826. júl. 7. - ?)
Főrend, jogász, a lengyeltóti választókerületben képviselő.

Gr. Hunyady József Dr., kéthelyi
(Ürményes, 1873. dec. 16. - ?)
Jogász, államtudományi doktor, Károly trónörökös mellett parancsőrtiszt, 1918-tól főudvarmester Bécsben. A főrendiház örökös tagja.

Dr. Kasza Lajos (Karmacs, 1920.)
Állatorvos, kutató. Washingtonban és Londonban egyetemi tanár. Kéthelyen egy gazdasági szakiskola alapításán fáradozott, melynek létrehozását a politika megakadályozta.
Washingtontól Budapestig (Bp. Püski K., 1997.) című életrajzi könyvében kéthelyi éveiről is részletesen beszámol.

Balla Mária
(2005. I.szám Tavasz)
Nyomtathat verzi


Néhány régi cikk
·A Kéthelyi Asszonykórus 25 éves
(2019. III.szám Ősz)
·Kéthelyi leány Amerikában
(2017. IV.szám Tél)
·A Kéthelyi Általános Iskola Szülői Szervezetének munkájáról
(2017. II.szám Nyár)
·„Én nem a győztest éneklem”
(2015. II.szám Nyár)
·Kéthelyi iskolások és nyugdíjasok Bugaszegen
(2014. II.szám Nyár)
·NB III-as női kézilabdában Kéthely csapata bajnoki címet nyert
(2011. II.szám Nyár)
·Köszönetnyilvánítás
(2010. IV.szám Tél)
·Játszóházi képek
(2007. IV.szám Tél)
·Önkormányzati fejlesztések Kéthelyen 2002-2006 között, és a következő évek esélyei
(2006. III.szám Ősz)
·Gondolatok volt iskolámról
(2005. II.szám Nyár)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.06 msodperc