Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum

Legújabb szám
·Le a cipőkkel! Elkészült!
·Aranysakál és róka “létük” csúcspontján
·Németh István nyomdokain
·Megújul a szőlőhegyi kápolna
·Önkormányzati hírek
·Huszonöt éve, 1996-ban alakult meg a sakkszakkör
·Hírek a Települési Értéktár tájáról
·Az újrakezdés sokszor a legjobb döntés az életben
·Annus néni 95 éves
·Sakkhírek
·Nyári táborok az általános iskolában - Hasznos ismeretek
·Kalandozó tábor – két turnusban
·Német nyelvi tábor
·Léna virágoskertje és ami mögötte van…
·Egy fiatal fotós Kéthely értékeinek nyomában

Erős kezekkel, de szépen
(Módosul az iskolai házirend)

Az országgyűlés 2003. június 23-án fogadta el a közoktatási törvény módosítását tartalmazó 2003. évi LXI. törvényt, mely több új rendelkezést is tartalmaz az iskolai házirendekkel kapcsolatosan. A törvényi előírások változásának figyelembe vételével a kéthelyi iskolában módosul a házirend 2005. januártól. Az iskola belső működését szabályozó jogi norma fenntartóhoz való beterjesztése előtt az iskolaszék, diákönkormányzat, a szülői munkaközösség és a tantestület végzett egyeztetéseket a tartalmi elemekre vonatkozóan. Az elkészült házirend szorosan illeszkedik a törvényi szabályozásokhoz, így többek között az alkotmány előírásaihoz. A házirendet az iskolába először lépő tanuló szüleinek a beiratkozás napján kell átadni, de természetesen minden szülő tájékozódhat a dokumentum tartalmáról szülői értekezleten, fogadóórán az iskolai könyvtárban, illetve a faliújságon is megtalálható a házirend másolata. A szabályozás szigorú, de az élettől nem elrugaszkodott normákat, szabályokat tartalmaz. Hamarosan elkészül a magatartást szabályozó etikai kódex is. Határozott nevelési követelményeket fogalmazunk meg, amelyből észrevehető, hogy erős kezekkel szeretnénk tanulóink fejlődését irányítani, de szépen, és türelmesen.


A házirend néhány fontosabb paragrafusa:

 • A házirendben előírt szabályok betartása kötelező, megszegésük jogkövetkezményt von maga után
 • A személyi hatály kiterjed az iskolában történő jogszerű tartózkodás időtartamára, beleértve az iskolai rendezvények, kirándulások, táborozások időtartamát is - az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeket.
 • Jogod van ahhoz, hogy az iskolában biztonságos és egészséges környezetben, az életkori sajátosságaidnak megfelelő szintű oktatásban és nevelésben részesülj. Személyiségedet, jogaidat, emberi méltóságodat tiszteletben tartsák, de te sem korlátozhatsz másokat e jogok érvényesítésében. Folyamatosan tudomást szerezzél az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről. Osztályfőnöködön keresztül betekinthetsz az osztálynaplóba. Írásbeli munkáidat megtekintheted.
 • Agresszív magatartás (verekedés, kötekedés, durva szavak használata) esetén tettedért tanáraid és az iskola gyermekközössége (Diákönkormányzat) előtt felelősségre vonásban részesülsz. Az iskola termeiben, berendezéseiben, létesítményeiben okozott kárt köteles vagy megtéríteni.
 • Tanítási órán mobiltelefon használata tanulóknak és pedagógusoknak tilos. Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos.
 • Az iskola nem vállal felelősséget a tanulással összefüggésbe nem hozható káreseményért. Rendkívüli esetben az iskola vállalja egyes dolgok őrzését.
 • Tanítási idő alatt az iskola területét sem a szünetben, sem órán engedély nélkül nem hagyhatja el a tanuló.
 • Egy tanítás nélküli munkanap rendjéről az iskolaigazgató és a diákönkormányzat választmánya közösen dönt.
 • A délutáni foglalkozások megkezdése előtt (szakkör, diákkör, tömegsport... stb.) legfeljebb 10 perccel kell megjelenni a foglalkozás helyén.
 • Ha a tanuló a kötelező vagy választott foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Igazolást az orvos vagy a szülő adhat.
 • A diákönkormányzat vezetője soron kívüli megbeszélést kezdeményezhet az intézmény vezetésével.
 • A tanuló, a szülő az iskola döntésének vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárást indíthat.

Kern Zoltán
(2004. IV.szám Tél)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·Polgármesteri beszámoló az elmúlt 5 évről
(2019. III.szám Ősz)
·Táblaavató a Fancsi-várnál
(2018. III.szám Ősz)
·Bajnok
(2016. I-II.szám Nyár)
·Sipos Balázs
(2014. III.szám Ősz)
·Egészségnap
(2014. I.szám Tavasz)
·Zumba
(2012. II.szám Nyár)
·Dávid Tamás képviselőjelölt bemutatkozása
(2010. III.szám Ősz)
·Mesélő természet
(2007. III.szám Ősz)
·Kéthelytől Washingtonig
(2005. III.szám Ősz)
·Sítábori élményem
(2005. I.szám Tavasz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.04 msodperc