Konyhafelújítás Kéthelyen

Kéthely Község Önkormányzata a 4/2012 (III.1.) Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretén belül 13.306.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szociális étkezést biztosító általános iskolai konyha felújítására. A tavaly márciusban beadott pályázat támogatói döntése és a támogató szerződés aláírása az októberi hónapokra tolódott a korábban tervezett májusi időponthoz képest, így előre látható és várható volt, hogy a kivitelezési munkálatok a 2013. év első felében realizálódhatnak. A tél végi és kora tavaszi viszontagságos időjárási körülmények már előrevetítették, hogy a felújítási munkák elvégzéséhez, mely komplett tetőhéjazat cseréjét, a konyha teljes villamos hálózatának cseréjét, belső és külső festését, új helyiségek kialakítását, a régi mellékhelyiségek, vizesblokkok felújítását foglalja magába, a nyári szünidő lenne a legalkalmasabb. Éppen ezért már február 11-én kérvényt nyújtottunk be a kivitelezési határidő meghosszabbítása vonatkozásában Móring József Attila országgyűlési képviselő segítségével a támogató szervezet, a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága felé, amit jól tettünk, mert a rendelet módosítása, a korábbi végső kivitelezési határidő, azaz június 30-a előtt 3 nappal jelent meg (június 27-én). E módosítás lehetőséget biztosított arra, hogy akár 2013. év végéig használhassuk fel a támogatást, és a következő év januárjáig számoljunk el azzal. Ezzel szemben mi a beruházást és az elszámolást augusztus 30-i időpontban határoztuk meg, és ennek tükrében kötöttük meg a kivitelezői szerződést a képviselő-testület 2013. június 12-i döntése értelmében (4 igen és 3 tartózkodás mellett) a PRO-MANN Kft.-vel, hogy a támogatási összeget felhasználhassuk, és ne kerüljön visszafizetésre. A decemberben már nyertes helyi vállalkozóval e zárt testületi ülés keretén belül nem sikerült a kivitelezés összegével és a határidővel kapcsolatban egyezséget kötni, ezért szükségmegoldásként kellett külső szakértő bevonásával új árajánlatokat és cégeket felkutatni, akik a munkát az általunk támasztott követelmények és feltételek szerint el tudják és el is akarják végezni.
A pályázati dokumentációban foglaltak szerint vállalt átalányár bruttó 17.481.207 Ft, mely az építés költségeit foglalja magába. Ezen felül, a pályázat keretén belül bruttó 1.474.179 Ft került felhasználásra a konyhai eszközök és berendezések korszerűsítése céljából. A pályázat benyújtásakor még nem volt tisztázott, hogy az iskola állami átvételét követően a konyha kinek a fenntartásába kerül. Később kiderült, önkormányzatunknál maradt, így szükségessé vált egy villamos áram fogyasztásmérő és ehhez kapcsolódó földkábel kiépítése is, melyet pótmunkaként tervezéssel együtt bruttó 882.650 Ft-ért végzett el a vállalkozó (tervezés bruttó 241.300 Ft, a földkábel kiépítési költsége, almérő beépítése bruttó 641.350 Ft).
A nem tervezett munkák következtében kisebb csúszás történt az eredetileg tervezett időpontokhoz képest, de a kivitelező többletmunkák elvégzésével, mely mind esztétikai, mind egészségügyi szempontból is indokolt volt, eleget tett kötbérfizetési és jóváírási kötelezettségének. Így készülhetett el a konyha szomszédságában álló épület tetőhéjazatának felújítása, mely ezentúl zárható raktárként és áruátvevő helyiségként szolgálhat. Egyéb, nem tervezett helyiségek járólappal, új burkolattal történő ellátása is így vált kivitelezhetővé.
A felújított konyha így zavartalanul láthatja el a közeljövőben óvodásainkat, iskolás gyermekeinket, nyugdíjasokat, dolgozókat és vendégétkezőket, napi közel 300-330 adag meleg élelemmel. Ugyanakkor a felújított mellékhelyiségek, étkező, alkalmassá teszik az épületet a közeljövőben kisebb rendezvények (50-70 fő), mint keresztelő, házassági évforduló, osztálytalálkozó, nyugdíjas találkozó lebonyolítására, akár meleg étel igénybevételével is. A tető héjazatának, a külső-belső nyílászárók cseréjével, a villamos hálózat komplett felújításával az épület állagának szinten tartása az elkövetkező évtizedekben - az éves kötelező festés és általános karbantartás, fejlettebb konyhai eszközök vásárlásának kivételével – hosszú távon megoldott.

Az ott dolgozóknak megélhetés, a falunak közétkeztetési ellátás biztosítható.

Örülnek a gyerekek a felújított ebédlőnek Ilyen környezetben jobban esik az étel A felnőttek étkezője Kívül is szépült a konyha Újak az illemhelyek is
Sipos Balázs
polgármester