Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum
· Kapcsolat

Legújabb szám
·Óvoda udvar és játszótér fejlesztés
·Riport az 50 éves Horváth Józseffel
·Közérdekű tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetéséről
·Díszőrség az ejtőernyős katonák emlékművénél Kéthelyen
·Zászlóval köszöntjük az újszülötteket
·Újra forog a film
·Bemutatkozik a Yin-Yang Életmódközpont
·A kéthelyi hársfák
·A Vincés nővérek Kéthelyen
·Üzenet haza
·Egyszerűen szép

Az iskolai minőségfejlesztés eredményei

A 2010/2011-es tanévben a minőségügyi vezetés alaptevékenysége – partnerek elégedettségmérése – két új feladattal bővült. Az iskola Intézményi Minőségfejlesztési Programját (IMIP) a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően felül kellett vizsgálni, az időszerű változtatásokat megtenni. A nyári szünet előtt elkezdett munkát több részre tagoltuk. Az első szakaszt a minőségfejlesztési csoportvezetők közös megbeszélései jelentették, ekkor a program fő irányvonala, alapvetései körvonalazódtak. A második szakasz eredményeként alakult ki az IMIP tervezete, megtörtént az egyes fejezetek aktualizálása, szerkesztése, majd digitalizálása. A harmadik szakaszban az elkészített tervezet nyomtatott változatát az alkalmazotti kör elé terjesztettük, a munkatársak egyéni észrevételeiket írásban tehették meg. A tervezetet a diákönkormányzat, az iskola Szülői Szervezete is jóváhagyta. Végül decemberi munkaértekezletünkön a beérkezett javaslatok alapján történt korrekció után elfogadtuk a módosított IMIP-et, majd eljuttattuk a fenntartóhoz.

Kiemelt feladatként kezeltük e tanévben a kérdőívek átalakítását. Több szempont is erre ösztönzött bennünket. Modernebb, esztétikusabb megjelenést kívántunk kölcsönözni a kérdőíveknek, ezért kaptak új fejlécet, könnyebben áttekinthető formát. A válaszok mellett szereplő, nehezen értelmezhető számok helyét négy rövid állítás vette át. Tartalmi téren is lényeges változások történtek. Egyes kérdések időszerűségüket vesztették, ezeket elhagytuk, helyükre új állítások kerültek. Igyekeztünk a kérdéssort megrövidíteni, egyértelműbbé tenni. A visszajelzések szerint érdemes volt módosítani.

Az intézmény minőségirányítási programjának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük a minőségügyi felmérést. Idén a közvetlen partnereket mértük, vagyis a tanulókat, a szüleiket, a munkatársakat, a középiskolákat és az önkormányzati képviselőtestület tagjait.

A tavalyi jól bevált módszert követve osztottuk ki a kérdőíveket, ennek köszönhetően a válaszok aránya minden területen nagyon magas volt. Tanulóink közül 16 1-2. osztályos és 41 3-8. osztályos diák töltött ki kérdőívet. Ha ehhez hozzávesszük a diákönkormányzat 15 tagját, akkor 72 tanuló „mondhatta” el véleményét. Ez iskolánk összlétszámának 45,5 %-a.

78 szülő – valójában család – kapott kitöltendő kérdőívet. Mindössze 2 szülő nem küldte vissza, 2 fő pedig kitöltetlenül hagyta. Úgy érezzük, ez nagyon jó arány, főleg azt figyelembe véve, hogy ügyeltünk arra, a testvérek közül csak egy vigyen haza kérdéssort, tehát valójában a családok majd kétharmadának véleményét ismerhettük meg.

A visszaérkezett kérdőíveket feldolgoztuk. A kiértékelés után a százalékos eredményeket használva sorrendet állítottunk fel.

Meglepődve tapasztaltuk – jó értelemben -, hogy valamennyi állításra, kérdésre adott válasz magas, illetve nagyon magas százalékos eredménnyel a jó kategóriába esik. Feladatunk, hogy válasszunk közülük olyant, amit javítani szeretnénk.

Iskolánkban két minőségi csoport működik. Egymástól függetlenül ugyanazt a két kérdést választották intézkedési terv készítéséhez. Az egyik: Mennyire tájékozott az iskolában végbement minőségfejlesztéssel kapcsolatban?, a másik: Mennyire elégedett az iskola tehetséggondozó és felzárkóztató programjaival, módszereivel? A csoportok egyeztették gondolataikat, elképzeléseiket.

A fenntartó, a munkatársak és a középiskolák kérdőíveinek gyűjtése és feldolgozása folyamatban van. Intézkedési terv készül a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon folyó munka bemutatásáról.

A minőségfejlesztés eredményeiről, a csoportokban végzett munkáról a megalkotott intézkedési tervnek megfelelően ezúton tájékoztatjuk a szülőket, az olvasókat. Az iskolai élet különböző területeihez kapcsolódó kérdésekre, állításokra tanulóink és szüleik által adott válaszok magas százalékot értek el. A partneri elégedettségi rangsor élén szerepel:

Szülők részéről:

  1. Egyetért-e azzal, hogy az iskolában második idegen nyelv tanulására is lehetőség van? (95 %)
  2. Egyetért-e azzal, hogy iskolánkban a számítástechnikai eszközpark folyamatosan bővül? (95 %)
  3. Megfelelő tájékoztatást kap-e gyermeke viselkedéséről, tanulmányi munkájáról? (89 %)

Tanulók részéről:

  1. A tanárok szívesen elmagyarázzák, amire rákérdezek. (97 %)
  2. Az iskola tisztasága rajtunk, gyerekeken is múlik. (93 %)
  3. Mennyire készít fel az iskola a továbbtanulásra? (90 %)

A százalékos adat arról tájékoztat, hogy a megkérdezettek számának hányad része értett egyet teljes mértékben az állítással.

Pandur Tímea és Vörös Zsolt
minőségügyi csoportvezetők
(2011. I.szám Tavasz)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·Sakk
(2019. I.szám Tavasz)
·Zumba®életérzés nem csak 20 éveseknek!
(2018. I.szám Tavasz)
·A Herman Ottó tanösvényen jártunk
(2016. I-II.szám Nyár)
·85 éves a Kéthely Sportegyesület
(2014. IV.szám Tél)
·Beszámoló Gyuláról
(2013. III.szám Ősz)
·A megyei II. osztály második helyéről várja a tavaszi rajtot a futball csapatunk
(2010. IV.szám Tél)
·Sakkeredmények
(2009. IV.szám Tél)
·Készül a karácsonyi mézeskalács
(2008. IV.szám Tél)
·A gesztenyegyűjtés jutalma
(2005. III.szám Ősz)
·Magas a vérnyomásom…
(2005. I.szám Tavasz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.05 msodperc