Jelentés

a községi önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő kötelezettségekről (2010. június 30-i állapot)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

A fentiek értelmében a pénzügyi helyzetről az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek ezer Ft %-os arány
Működési bevételek 94386 42
Támogatások 101367 45
Felhalmozási bevételek 20366 9
Támogatási kölcsönök visszatérülése 1041 0,5
Pénzmaradvány 30556 13,5
Hitel 0 0
Átfutó, függő bevétel -22155 -10
Összesen 225561 100
Bevételek
Kiadások ezer Ft %-os arány
Személyi juttatások 88890 46
Járulékok 22093 11
Dologi kiadások 61357 32
Felhalmozási kiadások 2329 1
Támogatások és átadott pénzeszközök 22302 12
Átfutó, függő kiadás -4596 -2
Lakáshitel 500 0
Összesen 192875 100
Kiadások

Az önkormányzat lekötött pénzeszköze 2010. június 30-án 29050 e Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek összevont bankszámla egyenlege 37.003e Ft,

a pénztárak készpénzállománya 89 e Ft.

Az önkormányzat következő éveket terhelő kötelezettségei:

A képviselő-testület elvégeztette 2009-ben a község közigazgatási területén a közvilágítási lámpatestek cseréjét. E beruházás következtében utoljára 2011-re van fizetési kötelezettsége, 981 e Ft összegben.

Kiegészítés a pénzügyi jelentéshez

A fenti jelentéshez, mely a jogszabályban rögzített tartalmakra tér ki, a következő kiegészítéseket fűzöm:

  1. A bevételek, valamint a kiadások táblázatában látható százalékok a bevétel illetve kiadásfajták arányát jelzik, nem a teljesítést.
  2. Az előző félévben összességében a bevételeket időarányosan túlteljesítettük, míg a kiadások időarányosak.
  3. A jelenlegi (szeptember 20.) adatok alapján - amennyiben a választások után is szakszerű és fegyelmezett gazdálkodás lesz - éves bevételi tervünk teljesülhet, míg a működési kiadásoknál megtakarítás érhető el.
  4. Jelentős (12-15 millió Ft) pénzmaradvánnyal zárhatjuk az évet. Megjegyezném, hogy az önkormányzatok döntő többsége többé-kevésbé el van adósodva.
  5. Ez évben is jelentős (kb.: 30-35 millió Ft) összeget költünk felújításokra és beruházásokra. (Pl.: iskola, óvoda fűtéskorszerűsítés, kerékpártároló, hegyi utak javítása, gyógyszertár stb.)
  6. Az elmúlt négy évben kb. 130 millió Ft-ot költöttünk fejlesztésre, melynek mintegy 60 %-át külső, pályázati forrásból sikerült biztosítani.
  7. És még egy „apróság”: A következő évet terhelő 981 ezer Ft-os kötelezettség fedezete az energiatakarékos lámpatestekből adódó alacsonyabb áramdíj, így ez nem többletkiadást, sőt 2011 után tényleges megtakarítást jelent.

Németh Lajos
polgármester