Adóhírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. évre vonatkozóan a hatáskörébe tartozó díj- és adómértékeket nem emelte.

A hatályos adómértékek az alábbiak:

 • telekadó: 1 Ft/m2
 • építményadó:
  1. lakás 800 Ft/m2
  2. irodaház 120 Ft/m2
  3. üzlet 100 Ft/m2
  4. műhely 20 Ft/m2.

Az építményadóhoz kapcsolódó adókedvezmények:

 1. A magánszemély(ek) tulajdonában álló belterületi lakás után 91 % adókedvezmény jár, ha a lakóház tulajdonosa Kéthely községben állandó lakos.
 2. A magánszemély(ek) tulajdonában álló belterületi lakás után megfizetendő építményadóból az /1/ bekezdésben foglalt adókedvezményen felül az egyedül élő nyugdíjas kéthelyi ingatlan-tulajdonosoknak további 4 % adókedvezmény jár.
 3. A nem magánszemély(ek) tulajdonában álló, bérbeadás útján hasznosított /szolgálati lakások/ után megfizetendő építményadóból 91 % kedvezmény jár, ha ezeket nem vállalkozási célra hasznosítják.
 4. Iparűzési adó: az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a.

Vállalkozók kommunális adója: 2000 Ft/fő/év.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vállalkozók kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról az adóévet követő május 31-ig kell bevallást tenni az önkormányzati adóhatósághoz.
Kérjük, hogy akik I. félévi adófizetési kötelezettségüknek 2009. március 16-ig nem tettek eleget, azt soron kívül szíveskedjenek pótolni.

Nagy Gáborné
körjegyző