A doktor bácsi. Emlékezés dr. Batáry Károlyra

Batáry doktor

Batáry (Schnur) Károly, Kéthely egykori körorvosa 120 évvel ezelőtt, 1889. január 8-án született a vajdasági Zomborban. Orvosi diplomát 1913-ban szerzett a Kolozsvári Egyetemen, majd Berlinbe ment egy híres professzorhoz, hogy a szülészetben és nőgyógyászatban képezze magát. A háború kitörése miatt azonban haza kellett térnie. Először az orosz, majd az olasz fronton teljesített szolgálatot katonaorvosként, ahol ő maga is megsebesült, mert pergőtűzben mentette a katonákat. Háborús élményeiről naplót is vezetett. Hősiességéért Vaskereszttel tüntették ki, s megkapta a vitézi címet is. Később, 1933-ban a vitézi cím birtokosaként nevét magyarosítani kellett, ekkor vette fel a Batáry nevet.

Kéthelyre 1920 nyarán került, mert miután az orvosi állás megüresedett, pályázaton az állást ő nyerte el. Kezdetben Kéthelyen kívül, az orvosi körzethez tartozott Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Horvátkút, Somogyszentpál és Varjaskér, továbbá a környező puszták közül Sári és Pálmajor is. 1945 után már csak a somogyszentpáli és sári pusztai betegeket kellett gyógyítania. Betegeiért fáradhatatlanul dolgozott. Lovaskocsin, szekéren vagy kerékpáron közlekedve kereste fel őket.” Sokszor, amikor hazaérkeztem külterületről, már két-három fogat is várt rám. Vártak a betegeim…” – nyilatkozta egy róla szóló újságcikkben.

A község egykori állatorvosa, Dr. Kasza Lajos önéletrajzában megemlékezik dr. Batáry Károlyról is, ahol így ír: ”Sokat voltunk együtt. Az én körlátogatásaim napjain velem jött, mert neki nem volt közlekedési eszköze….óriási gyakorlatával a legjobbat adta a betegnek, ami az adott körülmények között lehetséges volt. Az emberi jósága páratlan volt. Bőven akadt ingyenes páciense. A patikánál csak azt kellett mondania a betegnek, hogy Csatos doktor (így nevezi visszaemlékezésében Dr. Kasza Lajos!) küldte és megkapta az ingyenes gyógyszert.”

Dr. Kasza a helyi gyógyszerész elmondása alapján elmesél egy olyan történetet is, amely Batáry Károly kiváló orvosi képességeit mutatja be. A történet a következő: a falu birtokosai, dr. gróf Hunyady József és felesége harmadik gyermeküket várták. A szüléshez Budapestről hívtak szülész professzort, ő azonban a váratlanul fellépő komplikáció miatt klinikai háttér és asszisztencia nélkül nem vállalta helyben a szülés lebonyolítását. Azt javasolta, szállítsák Budapestre a vajúdó grófnét. A gróf szorult helyzetében, a helyi bábaasszony javaslatára oda hívatta dr. Batáry Károlyt a szüléshez. A bábaasszony és a körorvos segítségével egy óra alatt megszületett a Hunyady család harmadik gyermeke, Imre gróf. Dr. Batáry Károly nemcsak a grófi családban vezetett le szülést. Saját bevallása szerint orvosi körzetében eltöltött 46 éve alatt több ezer gyermeket segített a világra.

A falu lakóinak visszaemlékezéseiből tudjuk azt is, hogy nemcsak világra segítette, de nagyon szerette is a gyermekeket.

1960-ban, a Semmelweis-napon - július 1-jén - Kiváló orvosi címmel ismerték el lelkiismeretes munkáját, gyógyító tevékenységét. 1966-ban, amikor 53 évi praktizálás után hetvenhét évesen nyugalomba vonult, riport készült vele a megyei lapban. Az őt kérdező újságírónak arra a kérdésére: „Mi a legkedvesebb emléke a 46 év alatt?” - a következőképpen válaszolt: „Az életmentés felett érzett öröm és az a szeretet, melyet most a búcsúzáskor fejezett ki a lakosság.” Nyugdíjas éveiben Balatonmárián élt, majd ott is hunyt el 1973 februárjában. Feleségével és László fiával egy sírboltban, a kéthelyi r.k. temetőben nyugszik.

Balla Mária