Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum
· Kapcsolat

Legújabb szám
·Óvoda udvar és játszótér fejlesztés
·Riport az 50 éves Horváth Józseffel
·Közérdekű tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetéséről
·Díszőrség az ejtőernyős katonák emlékművénél Kéthelyen
·Zászlóval köszöntjük az újszülötteket
·Bemutatkozik a Yin-Yang Életmódközpont
·A kéthelyi hársfák
·A Vincés nővérek Kéthelyen
·Üzenet haza
·Egyszerűen szép
·Vitaminnal erősítik a kéthelyi gyerekek immunrendszerét
·Megújult a játszótér a Hegyalja utcában
·Sakk
·Támogatás Covid-19 pozitív családoknak

Tájékoztató a tanévkezdést segítő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásról

A kormány idén is számos olyan támogatást nyújt a családoknak, amellyel az iskolakezdés terheit enyhíti. A tanévkezdés kapcsán fontos törekvés a hátrányos helyzetű tanulók és családjaik megkülönböztetett támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása.

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény elemei közül ki kell emelni a családban nevelkedő, de nehéz szociális körülmények között élő gyermekeket megillető rendszeres gyermekvédelmi kedvezményét, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, ingyenes tankönyv és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére, vagyis a támogatás nem pénzbeli juttatást jelent.

A kedvezményekre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője egy évre állapítja meg, fő szabályként az egy főre jutó jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 125%-át, vagyis ebben az évben a 35. 625 forintot.

2.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot kérelemre a gyám lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője állapítja meg. A támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a, az idei évben 6270 Ft. 2007-ben mintegy 2 ezer gyermek volt jogosult erre a pénzbeli ellátásra.

3.) Egyéb pénzbeli támogatások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők július és november hónapban 5500-5500 Ft összegben kapnak pénzbeli támogatást. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyámok 8000-8000 Ft összegű támogatásban részesülnek szintén minden év július és november hónapjaiban.

4.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Gyvt. 21.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott esetekben állapítható meg.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell nyilatkozatot, az igénylő és családja jövedelemviszonyairól szóló igazolásokat és a gyermeket gondozó család létfenntartási gondjait igazoló, illetve a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vonatkozó bizonyítékokat.
A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, és gyermekenként évente az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a Gyvt. 18.§ (6) bekezdésben meghatározott célra.

5.) Gyermekétkeztetés

A gyermekek esélyegyenlőségét segíti az is, hogy 2002 óta folyamatosan bővül azoknak a gyermekeknek a köre, akik ingyenes, vagy 50 %-os étkezést kaphatnak az óvodákban, és általános- illetve középiskolákban. Ennek eredményeképpen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődések, óvodások, valamint az 1-5. osztályos diákok is részesülnek ingyenes étkeztetésben.
50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak:
a 6-13. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákok,
valamint azok a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek is, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak, de:
a) tartósan betegek,
b) fogyatékosok,
c) illetve 3 vagy több gyermeket nevelő családban élnek.
A normatív kedvezmények mellett, rászorultsági alapon további kedvezményi biztosítható az étkező gyermekek számára.

6. ) Tankönyvellátás

Az ingyenes tankönyvtámogatás fokozatosan teljesedett ki 2003 óta az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után.

Változatlanul ingyenes tankönyvellátásban részesül tehát a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A kedvezmény iránti igényt - igénylőlap felhasználásával - a szülők már ez év elején benyújtották az iskoláknak.
A költségvetés a tanulók tankönyvellátáshoz általános támogatásként 1 000 forint/fő/év hozzájárulást, a tanulók ingyenes tankönyvellátásához pedig 10 000 forint/fő/év támogatást biztosít.

7.) Iskolakezdési támogatás

Egyre több munkáltató él továbbá az úgynevezett béren kívüli juttatások, vagyis különböző adó- és járulékmentes támogatások lehetőségével. Ezek egyike az iskolakezdési támogatás.

Az iskolakezdési támogatás mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII törvény határozta meg. Ennek alapján nőtt az iskolás gyermekeket nevelő családok számára nyújtható munkáltatói juttatás maximális összege. 2008-ban akár a minimálbér harminc százalékáig terjedő, azaz évi 20.700 forint összegű is lehet az adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatás. Mivel ez a támogatás mindkét szülőnek adható, optimális esetben a támogatás értéke elérheti a gyermekenként 41.400 Ft-ot.

Képviselőtestület döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- Pályázat 2009. évi fordulójához való csatlakozásról. A pályázatokat 2008. október 31-ig lehet benyújtani a körjegyzőségen beszerezhető formanyomtatványon. A beérkezett pályázatokat a testület 2008. november 24-ig bírálja el.


Kéthely, 2008. szeptember 5.

Nagy Gáborné
körjegyző
(2008. III.szám Ősz)
Nyomtathat verzi


Néhány régi cikk
·300 éves az iskolai oktatás Kéthelyen
(2020. II.szám Nyár)
·Sakk
(2017. IV.szám Tél)
·Sakk
(2016. III.szám Ősz)
·Helyi támogatások
(2015. III.szám Ősz)
·Évfordulóink 2012-ben
(2012. II.szám Nyár)
·Karácsony, a fény és a szeretet szimbóluma
(2011. IV.szám Tél)
·Új német szakos tanárnőnk, Németh Bernadett - bemutatkozik
(2010. III.szám Ősz)
·Versenyek és eredmények a 2007/2008-as tanévben
(2008. II.szám Nyár)
·Találkozásom Illés Tiborral
(2005. IV.szám Tél)
·„Ép testben ép lélek”
(2005. I.szám Tavasz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.06 msodperc