Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum
· Kapcsolat

Legújabb szám
·A Nyitott Klub elmúlt öt évéről
·Ha nyár….., akkor olvasótábor!
·300 éves az iskolai oktatás Kéthelyen
·Állatartás
·Nehéz hónapok a vírushelyzet miatt
·Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben
·Német nyelvi tábor
·Három éve Kéthelyen az Atroplusz Kft.
·Erdei játszótábor két turnusban
·Újra pereg a film a Kéthelyi moziban
·Egyszerűen szép
·Magyarok kenyere gyűjtőpont Kéthelyen

Rendelet a térítési díj és tandíj fizetés szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2008. (VI.30.)

R E N D E L E T E

a térítési díj és tandíj fizetés szabályairól

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati oktatási intézményben történő térítési díj és tandíj fizetése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv. ) 124. § (21) beke-désében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre, az intézmény kezelésében levő eszközökre és az ezekkel térítési díj vagy tandíj ellenében igénybe vehető intézményi szolgáltatásokra, továbbá az intézményben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre, az intézmény tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóira, a tanulók szüleire, gyámjára.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2. §

Az önkormányzat az intézményében a Kötv. 114. §-ában meghatározottakon kívül további ingyenes szolgáltatást nem biztosít.

A térítési díjfizetési kötelezettség köre és mértéke

3. §

Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 115. §-a tartalmazza.

4. §

 1. A térítési díj mértéke a Kötv. 115. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának, az alapfokú művészetoktatási intézményben
  1. 18 éven aluli előkészítős tanulók esetén 10 %-a,
  2. 18 éven aluli nem előkészítős tanulók esetén 10 %-a,
  3. 18 év feletti, de 22 éven aluli előkészítős tanulók esetén 15 %-a,
  4. 18 év feletti, de 22 éven aluli nem előkészítős tanulók esetén 30 %-a.
 2. Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott mértéke
  1. 4,51 tanulmányi átlag felett 20 %-kal
  2. 3,51 - 4,5 tanulmányi átlag esetén 10 %-kal csökken.
 3. Minden tanuló – a tanszakok számától függetlenül – a főtanszaknak megfelelő egy térítési díjat fizet.

A tandíjfizetési kötelezettség köre, mértéke és teljesítésének határideje

5. §

Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 116. §-a tartalmazza.

6. §

 1. A tandíj összege nem előkészítős tanulóknál a Kötv. 116. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada, előkészítős tanulóknál ennek 50-a.
 2. Tanulmányi eredménytől függően a tandíj összege
  - 4,51 tanulmányi átlag felett: 20 %-kal,
  - 3,51-4,5 tanulmányi átlagnál: 10 %-kal csökken.
 3. A tandíj összege a Kötv. 116. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén, az oktatásban részt vevők tekintetében tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. A tandíj összege a (2) bekezdésben szabályozott módon csökkenthető.

Szociális körülmények alapján adható kedvezmények

7. §

 1. 50 %-os térítési díj (kivéve az étkezési térítési díj), illetve tandíjkedvezményben részesül az a tanuló, ahol a család összes nettó jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot 1000 forinttal meghaladó öszeghatár alatt van.
 2. 25 %-os térítési díj (kivéve az étkezési térítési díj), illetve tandíjkedvezményben részesül az a tanuló, ahol a család összes nettó jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2000 forinttal meghaladó összeghatár alatt van.

8. §

 1. A szociális körülmények alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket - tanévenként kétszer - az intézmény vezetője bírálja el. A kérelemhez csatolni kell a tanulóval egy háztartásban élők jövedelemigazolását.
 2. A kedvezmény iránti kérelmeket
  - szeptember 15-ig, illetve
  - január 15-ig az intézmény vezetőjének kell benyújtani.

9. §

Az intézményvezető elutasító határozata ellen a Kötv. 83. §-ában meghatározott szabályok szerint lehet jogorvoslattal élni.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. szeptember l. napjától kell alkalmazni.


Kéthely, 2008. június 30.

Nagy Gáborné
körjegyző
Németh Lajos
polgármester
(2008. III.szám Ősz)
Nyomtathat verzi


Néhány régi cikk
·Falunap 2019
(2019. II.szám Nyár)
·Szüreti felvonulás és bál Kéthelyen
(2017. III.szám Ősz)
·Az iskola szülői szervezetének őszi, téli munkája
(2016. IV.szám Tél)
·Szekeres Tibor
(2014. III.szám Ősz)
·Hittanos gyereknap
(2012. II.szám Nyár)
·Nagyon fontos cseppek
(2012. I.szám Tavasz)
·Kirándulás az erdei kisvasúttal
(2009. III.szám Ősz)
·Élménygyűjtés nagycsoportosoknak
(2008. II.szám Nyár)
·Találkozásom Illés Tiborral
(2005. IV.szám Tél)
·Ősz
(2005. III.szám Ősz)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.06 msodperc