Templomi események

Egyházközségünk is változáson ment keresztül a tavaszi időszakban. Virágvasárnap misézett utoljára Sass Rudolf atya. Sokévi munka után szolgálatát más helyen folytatja. Helyét Horváth József atya vette át, aki a nagyhét szertartásaival kezdte nálunk munkásságát.

Azt gondolom, minden kezdet nehéz és talán nem is döccenőmentes, de segítőkre találva József atya megismerkedett a helyi szokásokkal, és ennek megfelelően végzi munkáját. Templomunkban minden problémák nélkül folytatódott tovább.

Az elsőáldozás szertartására már ő készítette fel a 24 hittanos gyermeket. Május 13-án ünneplőbe öltözött templomunk. Ezen a vasárnapon, az ünnepi szentmise keretében 14 kislány és 8 kisfiú először vette magához Krisztus testét. Életük jelentős eseményéhez érkeztek el, amelyben szüleik, nagyszüleik boldogan segítették őket.

A következő ünnepi esemény június 24-én délután 4 órakor lesz, amikor 48 személy a bérmálás szentségének kiszolgáltatásával az egyház felnőtt tagjává válik.

Elsőáldozási csoportkép
Pandur Timea