Tartalom
· Foldal
· Ajánlj minket!
· Cikkek
· Impresszum

Legújabb szám
·Vízkereszttől - húshagyókeddig
·2021. március 15.
·A leendő elsős kéthelyi tanítók levele
·Reményekkel telve kezdtük az új évet
·Helyi értékeink gyűjteménye, a Kéthelyi Települési Értéktár 2020/2021
·100 éves Kéthely Hamvad nevű falurésze
·Home office
·Betekintés a Szociális Szolgáltató Központ hétköznapjaiba
·Távoktatás egyetemista szemmel
·Középiskolás vélemények a tantermen kívüli, digitális oktatásról
·Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése
·Sikeresen pályáztak a kéthelyi polgárőrök
·1%
·Gyászhír

Hasznos információk

A körjegyzőség ügyfélfogadási rendje:

Hétfő és szerda8 – 12 óráig, 13 – 16 óráig
Kedd és csütörtök13 – 16 óráig
Péntek8 – 12 óráig

Balatonújlak községbe kihelyezett ügyfélfogadás: szerda és péntek 8-12 óra között.

A polgármester fogadóórái:

Hétfő8 - 9 óráig
Csütörtök15 – 16 óráig

A körjegyző fogadónapja, helye, ideje:

Kéthely községben:szerda13 – 16 óráig
Balatonújlak községben:páratlan hét hétfői napja:9 -12 óra között
páros hét hétfői napja:14-16 óra között

Az ebtartás szabályozása

(Kivonat Kéthely község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2000. /XI.02./ rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 7/2000./IV.25./ rendeletéből
Az állattartás szabályairól)

Kéthely Község közigazgatási területén háztartásonként – az eb korától és fajtájától függetlenül – legfeljebb 2 db eb és egyszeri szaporulata 6 hónapos korig tartható.
Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani – szükség szerint megkötve, zárt helyen –, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.
Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű ebet – szükség szerint megkötve, zárt helyen – biztos módon kell tartani.
A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni.
Az eb megkötés nélkül is tartható, amennyiben a bekerített és lezárt helyről történő kiszabadulása biztos módon megakadályozható. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján, balkonján tartani tilos. A közös használatú udvaron a szomszédok beleegyezésével szabad.
Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles nyilvántartásba vétel végett a polgármesteri hivatalban bejelenteni:

  • a 3 hónapos kort betöltött ebet,
  • ha a nyilvántartásban szereplő eb elhullott, elveszett vagy új tulajdonoshoz került, tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott,
  • az oltási igazolás felmutatásával az oltás megtörténtét, ha az eb nem a tulajdonos állandó lakhelyén vagy az évi szervezett kötelező oltáskor részesült veszettség elleni védőoltásban.

A nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása a polgármesteri hivatal feladata.
Aki veszett, vagy veszettségre utaló gyanús kóbor ebet észlel, az köteles elsősorban a területileg illetékes hatósági állatorvosnak bejelenteni.
A község közterületén póráz és felügyelet nélkül lévő ebet kóbor ebnek kell tekinteni, és a befogásáról, a befogott állat nyilvántartásáról, gyepmesteri telepre történő szállíttatásáról a képviselőtestület gondoskodik.
Az eb befogásával és tartásával kapcsolatos költségeket az eb tulajdonosa viseli, ha ismert, vagy ismertté válik. Amennyiben a befogott eb tulajdonosa ismeretlen, úgy a felmerült költségeket az önkormányzat viseli.
Az ebtartó köteles a jegyző és az állategészségügyi hatóság által szervezett és közzétett időpontban, valamint a 3 hónapos kort elért ebet veszettség elleni kötelező védőoltásban részesíteni évente, saját költségén.
Az ebtulajdonos köteles az oltást igazoló igazolványt a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult hatósági szerveknek felmutatni, annak elveszítése esetén megfelelő igazolásról gondoskodni.
Ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség elleni védőoltásban, az oltás megtörténtét az oltási igazolvány felmutatásával a polgármesteri hivatalban be kell jelentenie.
A védőoltás alól elvont ebet, valamint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet az önkormányzat kártalanítás nélkül, a tulajdonos költségére, kiirtatja.

Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletet lapunk 2006. tavaszi számában közöltük. Ismét aktuálissá vált, hozzáférhető a kethelyen.fw.hu oldalon.

Az ingatlanok előtt lévő közterületek tisztántartása

Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes felület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról a használó köteles gondoskodni. A használó feladata továbbá a közterületi járdák hótól való folyamatos megtisztítása, valamint síkosság-mentesítése (szórással – homok, fűrészpor, kisszemcséjű salak). A használó kötelessége az ingatlan előtti közterületi fűfelület folyamatos, szükségszerű nyírása (kaszálása, gyomtalanítása), illetve a fák, bokrok metszése, az ott közlekedők testi épségét, illetőleg a közlekedés biztonságát veszélyeztető ágak levágása. A használó köteles a tisztántartáson túl karbantartani is az ingatlana előtti vízelvezető árkot, az azon levő hidat, átereszt a következők szerint:

  • az árokban illetve az átereszekben (hidak alatt) összegyűlő hordalékot (iszap, föveny, szemét) azonnal el kell távolítani,
  • nagyfokú feltöltődés esetén az árok eredeti állapotnak megfelelő újrametszéséről kell gondoskodni,
  • a megsérült híd kijavítását azonnal el kell végezni (összetört gyűrűt kicserélni). Távol lakó ingatlantulajdonos – amennyiben saját maga nem tudja megfelelően ellátni ingatlanának tisztántartását – azt megbízottja által köteles elvégezni.

A saroktelkek használói ingatlanuk teljes szélességében és hosszában kötelesek az előzőekben foglalt elvárásoknak eleget tenni.

Allergén növények elleni védekezés szabályai

A község területén a jogi és magánszemélyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban), a bérlők a bérleményükben lévő területet kötelesek folyamatosan a parlagfűtől mentesíteni. A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres), illetve engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni.
A kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a körjegyző határozattal kötelezi az érintetteket a parlagfű-mentesítésre. Amennyiben a kötelezett az előírt határidőre a mentesítést nem végzi el, úgy a körjegyző a közérdekű védekezést elrendeli, melynek költségét meg kell térítenie a kötelezettnek.

Nagy Gáborné
(2007. I.szám Tavasz)
Nyomtathat verzi

Korbbi cikkek:

Néhány régi cikk
·Epizódok Papp Rózsi néni életéből
2. rész
(2019. II.szám Nyár)
·Településképi Arculati Kézikönyv
(2017. IV.szám Tél)
·Programterv júliustól szeptemberig
(2017. II.szám Nyár)
·Ötéves a Nyitott Klub
(2015. II.szám Nyár)
·Tóth Imre tanító, igazgatóhelyettes életútja (1903-1967)
(2013. III.szám Ősz)
·Falunap
(2012. II.szám Nyár)
·Fedett kerékpártároló az iskolában
(2010. III.szám Ősz)
·Megemlékezés az elhunyt kéthelyi sportolókról
(2008. III.szám Ősz)
·Egészségügyi hírek
(2005. IV.szám Tél)
·Nátha nyáron?
(2005. II.szám Nyár)
PHP-Nuke alapú weboldal

Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek. A hozzászólások, cikkek szerzőik tulajdonai.
Tartalomkezel? rendszer: © 2004 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licensz érvényes.
Oldalkszts: 0.05 msodperc