Korszerűsödő oktatás

2006 szeptemberétől iskolánkban 5 millió forint értékű informatikai eszközbeszerzés kezdődött el, amelynek eredményeként október közepétől új számítástechnikai berendezések állnak rendelkezésünkre. A SMART technológia alkalmazásával a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a tanórákat a tanulók aktivitására építve szervezzék meg. Az interaktív táblákat a világ számos országában eddig is alkalmazták, amely pozitív hatással lehet a tanulók órai munkájára, és a tanárok felkészülését is megkönnyíti, mivel a tantárgyhoz tartozó digitális oktatási anyaggal színesebbé tudják tenni a megtervezett órát.

Jelenleg 5 interaktív tábla használatával ismerkednek a programban résztvevő pedagógusok, illetve a kiválasztott osztályok. Mindig is nagy kihívás volt számunkra úgy megszervezni a tanulásirányítást, hogy annak aktív szereplője, részese legyen a tanuló. Ha az oktatási folyamatban csak passzív szerepet tölt be, vagyis a tanórákon a tanár beszél és magyaráz, a tanuló pedig hallgat – jobb esetben figyel is –, akkor feltehetően egyre több lesz azon gyerekek száma, akik az órákon unatkoznak, és csak kevés maradandó ismeretre tesznek szert. Az új eszközök alkalmazása rugalmasságot nyújt a tanároknak a diák-centrikus, érdeklődésen alapuló órák megszervezéséhez. Tulajdonképpen technikailag az történik, hogy a számítógép, az internet, a digitálás tananyag felhasználása általánossá válik. Az interaktív táblákra nem krétával, hanem digitális tollal írnak a gyerekek, amely tartalmak azonnal a számítógép háttértárára menthetőek. Azok a tanulók, akik rendelkeznek otthon számítógéppel, és van e-mail címük, az órai anyagokhoz hozzájuthatnak elküldött fájlok segítségével is. A szülők, ha akarnak, betekinthetnek a tanórákon végzett munkákba, illetve szükség esetén ellenőrizhetik, gyermekük milyen ismereteket, képességeket szerzett. A pedagógusok az órai tevékenységeket kiegészíthetik hang és videó fájlokkal, amelyeket előzőleg gyűjtenek a Sulinet digitális tudásbázisból.

A lehetőség óriási, amelyhez egy uniós pályázat segítségével jutottunk. Azt szeretnénk bizonyítani a gyerekeknek, szülőknek, fenntartónak, képesek vagyunk a legmodernebb technika alkalmazásával az iskola tudásközvetítő szerepét hangsúlyozni.

„Jobb dolog meggyújtani egy lámpást, mint átkozni a sötétséget.”

(kínai mondás)

A SMART Board interaktív tábla a világon a legszélesebb körben felszerelt és használt digitális tábla, amelyhez egy laptop és egy projektor is tartozik. A tábla érintőképernyőjén keresztül vezérelhető a számítógép. A tábla speciális tollal vagy közvetlenül ujjal történő érintésével indíthatunk programokat, böngészhetünk az interneten, rajzolhatunk, vagy akár dolgozat is írható ily módon.

A pedagógusok a laptopot hazavihetik, amelyből 8 darab beszerzése történt eddig, és otthon előre elkészíthetik a tanórai anyagot. Természetesen az eszközök használatához szükséges, hogy informatikai előismeretekkel rendelkezzünk. Az elmúlt két évben a pedagógusok 90%-a szerzett számítástechnikai ismereteket az iskolába kihelyezett tanfolyamokon. Sikerült elérni, hogy a számítógép a mindennapi munka szerves részévé váljon, ma már állandó használata nélkül elképzelhetetlen a minőségi oktatás.

Kern Zoltán